Nytt om fiskeregler 20 juni 2022

Nya fiskeregleringar för att skydda biologisk mångfald i både den svenska och den danska delen av Kattegatt

För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022.

Havs- och vattenmyndigheten informerar om regleringarna bland annat för att berätta att det kan finnas möjlighet att söka stöd för AIS, Automatiskt Identifieringssystem.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-08-31

    Du kan nu logga in i Fiskerätt och se dina fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt för perioden 1 juli 2023–30 juni 2024.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-07-13

    HaV har fattat beslut om att förlänga tidsfristen för inrapportering av uppgifter i sötvattensjournalen till 14 dagar samt att stryka kravet om att fångstmängder av gös och gädda ska anges i antal individer. De nya föreskrifterna träder i kraft 20 juli 2023.

Publicerad: 2022-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion