Nytt om fiskeregler 25 februari 2022

Nya fiskeregleringar för att skydda tumlare i Östersjön

För att skydda och motverka bifångst av tumlare, som är akut utrotningshotade i Östersjön, har ny EU-förordning publicerats i dag.

De nya reglerna

Förordningen träder i kraft från i morgon 26 februari 2022. Dock implementeras pingerskravet från och med 1 juni 2022.

Här följer en lista med vilka områden som berörs och vad som förändrats:

 • Norra Midsjöbanken: Fiskeförbud för yrkesfiske med undantag för tinor, fällor och långrevar hela året.
 • Hoburgs bank och Midsjöbankarna: Garnfiskeförbud för yrkesfiske hela året. (Med garnfiskeförbud så menas alla typer av passiva nätredskap, inklusive svajgarn.)
 • Södra Midsjöbanken: Garnfiskeförbud för yrkesfiske hela året.
 • Sydvästskånes utsjövatten: Garnfiskeförbud mellan 1 november och 30 april.
 • Pingers är obligatoriska i området Sydvästskånes utsjövatten mellan 1 maj och 31 oktober. (Kravet om pingers gäller från och med den 1 juni 2022).

Varför görs detta?

Den internationella forskningsorganisationen ICES publicerade i maj 2020 ett råd som handlar om att minska risken för bifångst av tumlare i fiskeredskap i Östersjön. Med hänsyn till att tumlarna i Östersjön är akut hotade, hanterade det regionala forumet Baltfish frågan snabbt under hösten 2020. I december 2020 och september 2021 skickade man in gemensamma rekommendationer till EU-kommissionen om åtgärder för att minska bifångst i tumlarens kärnområden.

De omfattar en kombination av stängningar av fisket (både geografiskt och tidsmässigt) och användande av pingers i nät för att skydda tumlare i de Natura 2000-områden i Östersjön där arten listats.

Berör svenska fiskare

Du som är svensk yrkesfiskare berörs direkt av reglerna eftersom de inkluderar fiskeregleringar i Sveriges och andra Östersjöländers marina skyddade områden. Åtgärderna rör geografiska och tidsmässiga stängningar och redskapsbegränsningar, och/eller krav på ljudskrämmare/pingers.

Den här informationen är avsedd för dig som yrkesfiskar i området. Tänk på att du kan ansöka om bidrag hos Jordbruksverket för att köpa ljudskrämmare/pingers.

I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/967 finns information om hur ljudskrämmare/pingers fungerar tekniskt och hur du använder dem.

Karta.

Karta med markering för områden med nya regler.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

  EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

  Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2022-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion