Nytt om fiskeregler 3 februari 2022

Se dina individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter i Fiskerätt

Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Fördelningen av 2022 års kvoter är klara och de fiskare som tidigare fått demersala och/eller pelagiska tillstånd kan nu se sin individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt.

Tillstånden kommer även att skickas till berörda tillståndshavare med post.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2022-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion