Nytt om fiskeregler 17 december 2021

Hitta på sidan

Tillfälliga beslut om individuella fiskemöjligheter för början av år 2022

Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter.

Tillfälliga kvantiteter

Eftersom EU:s ministerråds beslut om 2022 års kvoter för Västerhavet beslutades sent under år 2021 och då kvotförordningen för Västerhavet för år 2022 inte har publicerats, kommer Havs- och vattenmyndigheten besluta om tillfälliga fiskemöjligheter.

Skickas till berörda

I avvaktan på Havs- och vattenmyndighetens slutliga beslut om 2022 års fiske, kommer fisket under början av år 2022 kunna bedrivas med stöd av tillfälliga kvantiteter. Mer information om hur detta går till kommer att skickas till berörda tillståndshavare under december månad.

Du som får tillstånd kommer att kunna fiska redan från och med den 1 januari 2022.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att skicka ut slutliga beslut i början av år 2022.

Din tilldelning syns inte i Fiskerätt

Notera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte kommer att synas i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet är klart kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och då kommer det också vara möjligt att överlåta fiskemöjligheterna.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-02-16

    Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU Aqua tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige, och gör bedömningar om hur fisket bör utvecklas för att vara hållbart.

  2. Aktuellt 2021-02-09

    Ett brett åtgärdspaket som innehåller allt från att se över fredningsområden och trålgränser till att ta fram ny kunskap – det presenterar nu Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Syftet är att ge sillen/strömmingen i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ökat skydd.

  3. Aktuellt 2021-01-07

    29 förlorade fiskegarn med en sammanlagd längd av nästan 16 kilometer och en vikt på nära 5,5 ton. Det har åtta yrkesfiskare med lika många båtar samlat upp från havsbotten mellan Öland och södra Skåne under 2020. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har finansierat draggningarna. De syftar till att befria havsbotten från förlorade fiskeredskap – så kallade spökgarn.

Publicerad: 2021-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion