Nytt om fiskeregler 9 december 2021

Information om vCatch och Windows 11

Vi uppmanar dig som använder vCatchklienten att avvakta med att uppdatera ditt operativsystem till Windows 11, eftersom det kan uppstå problem med rapporteringen.

Alla fartyg från 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok.

Läs mer: Elektronisk e-loggbok

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2021-12-09
Sidansvarig: Webbredaktion