Nytt om fiskeregler 7 december 2021

Möjlighet att överlåta fiskemöjligheter mellan samtliga räktillståndshavare under år 2021

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva de begränsningar för överlåtelser som finns inom räkfisket mellan den 8 december 2021 - 31 december 2021.

De som beviljas fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt delas in i två olika grupper; ransonsklass A-C respektive D-E. En licensinnehavare tillhör en och samma grupp under hela året och omfördelningar av fiskemöjligheter får endast ske inom gruppen. Det finns möjligheten att i undantagsfall frångå begränsningen gällande överlåtelser mellan grupperna. Det är endast möjligt att frångå begränsningen om nyttjandet i en av grupperna är lågt medan det är högt i den andra och det endast är en kortare tid kvar av året.

Då nyttjandet just nu i gruppen ”ransonsklass D-E” är högt medan det är lågt i gruppen ”ransonsklass A-C” och det endast är en kortare tid kvar av året så har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att begränsningen för överlåtelser inom räkfisket ska tas bort från och med den 8 december 2021 för att möjliggöra ett högre nyttjande av räkkvoten. Från och med den 1 januari 2022 kommer begränsningen i överlåtelser mellan grupperna gälla igen.

För att möjliggöra ett högre nyttjande av räkkvoten så har Havs- och vattenmyndigheten också beslutat att koncentrationsnivåerna för de båda grupperna ska öka från nuvarande 8 och 4 % till 10 respektive 5 %. De nya nivåerna kommer gälla året ut.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-01-24

    På onsdag den 26:e januari mellan kl 12:00-14:00 har vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  2. Nytt om fiskeregler 2022-01-14

    Under 2022 är fritidsfisket efter torsk starkt begränsat. Från 15 januari till 31 mars stoppas det helt i Öresund och södra Östersjön.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-12-23

    Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga demersala fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna.

Publicerad: 2021-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion