Nytt om fiskeregler 1 december 2021

Hitta på sidan

Obligatorisk systemuppdatering för fartyg med VMS och e-loggbok på grund av byte av landstation

Du som använder VMS och elektronisk loggbok måste uppdatera dina system senast måndag den 6 december klockan 08.00. Detta på grund av att HaV:s satellitleverantör har bytt landstation.

Förändring hos leverantör

Inmarsat som är den satellitleverantör vi för närvarande använder, har meddelat att de inte längre kommer att använda sig av landstationen i Eik, Norge, för att ta emot positions- och datarapporter från VMS, utan istället landstationen i Aussaguel, Frankrike. Det betyder att alla användare måste byta landstation (Land Earth Station, LES) snarast, dock senast 6 december 08.00.

Så byter du landstation

Senast måndagen den 6 december kl 08.00 behöver du ändra inställningar för LES. Gör så här:

1. Kontrollera att VMS-antennen är igång. Du kan inte ha en pågående resa igång.

2. Uppdatera till den senaste vCatch-klienten. Klicka på Hjälp och välj sedan Hämta senaste klient-version. Ladda ned den nya versionen och installera set-up-filen som vanligt.

3.Gå in i vCatchklienten. Klicka på Inställningar och välj Kommunikation.

Bilden visar var du klickar på Inställningar och kommunikation.

4. Ändra inställningen för LES till 21 - (Vizada, France)

Bilden visar var du ändrar landstation, även kallat les.

5. Spara ändringen.

Kontrollera gärna att det fungerat genom att öppna fönstret kommunikation igen och titta att LES är inställt på 21 - (Vizada, France). Annars ändrar du, sparar och kontrollerar igen.

Obligatoriskt

Vi är medvetna om att detta meddelande kommer med kort varsel, men denna flytt måste tyvärr göras samtidigt av så många som möjligt. Observera att detta är en obligatorisk uppdatering. För att få gå ut och fiska måste du ha en fungerande VMS. Om du inte uppdaterar kommer din VMS inte att fungera.

Denna information kommer även att mejlas till samtliga fartyg med VMS. De fartyg vars VMS inte sänder på tisdag, kommer att få ett nytt mejl med uppmaning att uppdatera.

Från den 1 januari 2022 kommer inga svenska fartyg att sända via Eik.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2021-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion