Nytt om fiskeregler 10 juni 2021

Ny funktion för anmälan av laxfällor på Mina sidor

Den funktion som ska användas för att anmäla positionen av fasta fällor i laxfisket är nu färdig och finns efter inloggning på Mina sidor.

Positionsanmälan laxfälla. Klicka för större bild.

Vem måste anmäla positionen för fällorna?

Du ska endast anmäla fällornas position till HaV om du som licensinnehavare fiskar efter lax i delområde 31, samt i angränsande sötvattensområden, med fasta redskap som i någon del är högre än 1,5 meter.

Hur anmäler jag mina fällor?

Du anmäler dina fällor via ett formulär som finns tillgängligt när du loggar in på Mina Sidor.

Namn och personnummer fylls i automatiskt när du loggar in. Första gången du gör en anmälan måste du fylla i din e-post adress. Vid nästa anmälan är adressen redan ifylld men om du önskar kan du ändra den.

Ange valfritt namn på den fälla du anmäler position för. Syftet med namn på fällan är för att underlätta för dig vid eventuella redigeringar.

Du ska göra en anmälan per fälla och ange positionen i grader och minuter med två decimaler (NN° NN,NN). När du fyller i koordinaterna kan du kontrollera på kartan bredvid inmatningen att positionen stämmer med verkligheten. Du kan även hitta rätt position för din fälla genom att bocka i rutan under kartan och sedan klicka på kartan där fällan är placerad.

När du trycker på spara samlas dina uppgifter i en tabell nedanför inmatningsfältet.

Om du flyttar din fälla eller tar upp den helt, måste du redigera dina uppgifter. Det gör du genom att ta bort den gamla anmälan och gör en ny positionsanmälan för den aktuella fällan.

Anmälningarna gäller för den här säsongen. Nästa år gör du nya anmälningar för dina fällor.

HaV har inte möjlighet att lägga in positionerna åt dig. Men om du vill ha hjälp med att förstå formuläret vänder du dig till FMC på 0771-10 15 00.

Om du inte har inloggningsuppgifter till Mina Sidor, eller om inloggningen krånglar, vänder du dig till Lena Thorsell på 010-689 6036.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-07-01

    Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

  2. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

    Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

    Mina Sidor för yrkesfiskare som rapporterar från fartygen via e-loggboken har funnits sedan år 2010. Det är en e-tjänst där fiskaren kan se och sammanställa information om sina fångstuppgifter och fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter.

Publicerad: 2021-06-10
Sidansvarig: Webbredaktion