Nytt om fiskeregler 23 april 2021

Tillstånd för fiske i norsk ekonomisk zon

Infiskningskrav gäller inte för att få nytt fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon för år 2022.

Med hänsyn till att avtalet mellan Norge och EU om fisket i Nordsjön inte beslutades förrän den 16 mars i år så gäller inte infiskningskraven för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i år för att få nytt tillstånd för nästa år.

Havs- och vattenmyndigheten har på grund av detta beslutat att infiskningskraven på 1 000 kg för fiske efter nordhavsräka i NEZ och 1 000 kg för fiske med torskfångande redskap i NEZ inte gäller för år 2021. De tillståndshavare som under år 2021 haft ett fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i NEZ eller för torskfångande redskap i NEZ och en aktiv fiskelicens beviljas automatiskt nya fisketillstånd för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2021-05-18

    På onsdag den 19:e maj mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  2. Nytt om fiskeregler 2021-04-27

    Havs- och vattenmyndigheten skickade den 17 mars ut en remiss med förslag om förbudsperiod av ålfiske i havet samt tre kontrollåtgärder. Här nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som, efter synpunkter från länsstyrelser, miljöorganisationer, fiskets organisationer samt privatperson, beslutats och träder i kraft 1 maj. Förbudsperioden samt två kontrollåtgärder kvarstår såsom presenterade i remissen. En kontrollåtgärd, gällande tidpunkt för anmälan av sumpars positioner, har reviderats efter inkommande synpunkter.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-04-22

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om snabbstängning av visst riktat fiske efter nordhavsräka i Skagerrak.

Publicerad: 2021-04-23
Sidansvarig: Webbredaktion