Nytt om fiskeregler 23 april 2021

Tillstånd för fiske i norsk ekonomisk zon

Infiskningskrav gäller inte för att få nytt fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon för år 2022.

Med hänsyn till att avtalet mellan Norge och EU om fisket i Nordsjön inte beslutades förrän den 16 mars i år så gäller inte infiskningskraven för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i år för att få nytt tillstånd för nästa år.

Havs- och vattenmyndigheten har på grund av detta beslutat att infiskningskraven på 1 000 kg för fiske efter nordhavsräka i NEZ och 1 000 kg för fiske med torskfångande redskap i NEZ inte gäller för år 2021. De tillståndshavare som under år 2021 haft ett fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i NEZ eller för torskfångande redskap i NEZ och en aktiv fiskelicens beviljas automatiskt nya fisketillstånd för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-05-06

    På onsdag den 11:e maj mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  2. Nytt om fiskeregler 2022-05-05

    Havs- och vattenmyndigheten önskar informera om vad som gäller för dig som använder undantagna redskap i RTC-områden vilka stängts på grund av hög andel ung nordhavsräka.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-05-04

    HaV inför stopp för fiske efter ål i svenska havsområden. Stopperioden gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Det innebär att fiskereglerna för ål skärps ytterligare.

Publicerad: 2021-04-23
Sidansvarig: Webbredaktion