Nytt om fiskeregler 23 april 2021

Tillstånd för fiske i norsk ekonomisk zon

Infiskningskrav gäller inte för att få nytt fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon för år 2022.

Med hänsyn till att avtalet mellan Norge och EU om fisket i Nordsjön inte beslutades förrän den 16 mars i år så gäller inte infiskningskraven för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i år för att få nytt tillstånd för nästa år.

Havs- och vattenmyndigheten har på grund av detta beslutat att infiskningskraven på 1 000 kg för fiske efter nordhavsräka i NEZ och 1 000 kg för fiske med torskfångande redskap i NEZ inte gäller för år 2021. De tillståndshavare som under år 2021 haft ett fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i NEZ eller för torskfångande redskap i NEZ och en aktiv fiskelicens beviljas automatiskt nya fisketillstånd för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2021-07-20

    HaV har beslutat att från och med den 23 juli upphäva stoppet för fiske av lax i område 31. Beslutet innebär också att det är tillåtet att fiska med fasta redskap i området och även sådana redskap som inte är undantagna från landningsskyldigheten får användas.

  2. Nytt om fiskeregler 2021-07-02

    Med anledning av att vi fått många frågor kring de villkor som gäller för laxfisket i Torneälvens fiskeområde, har vi lagt till ett förtydligande: För yrkesfiske i detta område gäller inte redskapsförbudet, för fällor, push up-fällor som är utrustade med vittjanspåse, för ryssjor och bottengarn. Enligt utkastplanen ska fångster av lax omedelbart släppas ut i havet. Eventuella utkast av lax ska rapporteras enligt gällande regler. Fritidsfiske omfattas inte av utkastplanen, vilket innebär att redskapsförbud gäller. Mer information finns i texten nedan, under rubriken Undantag från landningsskyldigheten.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-07-01

    Här kommer fiskenytt om laxreglering igen men vi har uppdaterat informationen om undantagen från landningsskyldigheten.

Publicerad: 2021-04-23
Sidansvarig: Webbredaktion