Nytt om fiskeregler 31 mars 2021

Hitta på sidan

Klart med tilldelade kvantiteter

Du kan nu logga in och se dina individuella demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Fångst ombord på båt

Fångst ombord, foto: Natalie Greppi

Klara kvoter 2021

Fördelningen av 2021 års kvoter är nu klara och de fiskare som tidigare fått demersala och/eller pelagiska tillstånd kan nu se sin individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Tillstånden kommer även att skickas till berörda tillståndshavare med post.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2021-07-01

    Här kommer fiskenytt om laxreglering igen men vi har uppdaterat informationen om undantagen från landningsskyldigheten.

  2. Nytt om fiskeregler 2021-05-27

    Nu finns uppdaterad information på Havs- och vattenmyndighetens hemsida gällande regler och kvoter för årets laxfiske.

  3. Nytt om fiskeregler 2021-05-27

    Nu finns uppdaterad information om regler, anmälningar, rapportering och kontroll av laxfisket i Östersjön.

Publicerad: 2021-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion