Nytt om fiskeregler 22 december 2020

Beslutat om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2021 har följande kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter på basen av beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar 20 oktober 2020.

Pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön 2021 (kg)

Art/Område

Kustkvot

Regional tilldelning

Sill i västra Östersjön (delområde 22-24

280 000

-

Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32)

3 000 000

4 763 396

Sill i norra Östersjön (delområde 30-31)

1 500 000

585 600

Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32)

500 000

4 506 802

Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

400 000

-

Sill i Skagerrak/Kattegatt

200 000

-

Skarpsill i Skagerrak/Kattegatt

450 000

-

Den som enbart bedriver fiske i Östersjön och landar i östersjöhamnar kan få del av den regionala tilldelningen.

Efter att HaV avsatt andelar av kvoterna till kust- och regionalkvoter fördelas återstoden av kvoterna till de som har pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter.

I avvaktan på ett slutligt beslut om pelagisk tilldelning för år 2021 har HaV skickat ut tillfälliga beslut till berörda fiskelicensinnehavare.

Observera att avsaknaden av överenskommelser med Norge och Storbritannien för år 2021 gör att EU-fiskare, i avvaktan på förhandlingar, inte har tillträde till norsk zon i Skagerrak och Nordsjön, eller till brittisk zon.

Publicerad: 2020-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion