Nytt om fiskeregler 22 december 2020

2021 års fördelning av kustkvoter för demersala arter är beslutad

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna (fiske med passiva redskap utom kräftbur).

Utgångspunkter för detta beslut är bland annat kvotnivåerna, hur kvoterna tidigare har fördelats och nyttjats, genomförandet av landningsskyldigheten och hänsyn till det småskaliga kustnära fisket. Målsättningen är att tilldelningen till kustkvoten inte ska vara lägre än landningarna de senaste åren och att de ska vara så pass väl tilltagna att risken för kvotstopp under året är låg.

Eftersom inget riktat fiske efter torsk är tillåtet i Östersjön år 2021 är det inte aktuellt att fördela kvantitet till kustkvoten för torsk.

Tilldelning till kustkvoterna i Västerhavet uppgår till följande:

Fiskslag

Kvotområde

Tilldelning (kg)

Gråsej

Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt

8 000

Havskräfta

Skagerrak/Kattegatt

2 000

Kolja

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Vitling

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Rödspotta

Skagerrak

2 000

Torsk

Skagerrak

15 000

Torsk

Kattegatt

4 000

Publicerad: 2020-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion