Nytt om fiskeregler 15 december 2020

Beslut om individuella kvoter dröjer

Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/ fiskemöjligheter. Möjlighet till tillfälliga kvantiteter då EU:s ministerråds beslut om 2021 års kvoter för fiske i Västerhavet dröjer.

Tillfälliga kvantiteter

På grund av rådande omständigheter samt försenade förhandlingar om Brexit kommer EU:s ministerråds slutliga beslut om 2021 års kvoter för fiske i Västerhavet inte att beslutas i år. Det går heller inte säga i dagsläget när slutligt beslut om kvoterna för 2021 kommer.

Du som tidigare har fått årliga fiskemöjligheter/rättigheter kan ändå få tillstånd att börja fiska i januari.

Skickas till berörda

I avvaktan på HaV:s slutliga beslut om 2021 års fiske kommer fisket under 2021 kunna bedrivas med stöd av tillfälliga kvantiteter. Mer information om hur detta går till kommer att skickas till berörda tillståndshavare under december månad. Du som får tillstånd kommer att kunna fiska redan från och med den 1 januari 2021. 

Din tilldelning syns inte i Fiskerätt

Notera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte kommer synas i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet är klart kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och det kommer då också vara möjligt att överlåta.

Publicerad: 2020-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion