Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 11 april 2022

Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap april 2022

Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

Hackaton om friåkarproblemet landade i tulldeklarationer

Hur kan vi minska antalet friåkare och få tillverkare även utanför EU att ta sitt producentansvar när producentansvaret för fiskeredskap av plast träder i kraft 1 januari 2025? Det var frågan i fokus för SPIRAL:s lag i Kronofogdemyndighetens Hackaton 21-23 mars.

Producenter i länder utanför EU som exporterar fiskeredskap till slutanvändare i Sverige omfattas av producentansvaret. Men hur får vi dem att betala avgiften för de kostnader som det innebär att driva en producentorganisation? Ett sätt att möta utmaningen kan vara att ta ut en särskild avgift på fiskeutrustningen när den tulldeklareras. För att det ska bli möjligt krävs att EU-länderna tar ett gemensamt beslut om detta. SPIRAL-projektet kommer därför försöka ta frågan vidare till rätt instanser inom EU. I SPIRAL:s hackatonlag som lade fram idén, deltog representanter för Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Arbetsförmedlingen.

Inspirerande workshop om vilka redskap som ska ingå i producentansvaret

I slutet av mars samlade vi representanter från branschen, myndigheter och organisationer i en workshop med fokus på att fylla på listan över redskap som skulle kunna omfattas av producentansvaret för fiskeredskap av plast. Och lika viktigt, att identifiera möjliga avgränsningar, alltså vilka redskap som möjligen inte skulle omfattas av producentansvaret.

Det blev många intressanta diskussioner om vad som egentligen är ett fiskeredskap enligt definitionen i förordningen. Hur direktivets intention kan vara vägledande för att hitta bra avgränsningar var även värdefulla inspel till den fortsatta processen. Representanter från branschen påpekade också vikten av harmonisering mellan EU:s medlemsländer. Resultatet från workshopen blir nu ett underlag för Naturvårdsverkets fortsatta arbete med implementeringen av förordningen om producentansvar för fiskeredskap och diskussionerna kommer att leva vidare. Från projektets sida vill vi skicka ett stort tack till alla som var med!

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2023-03-20

    Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

  2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

    Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

  3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-03

    Det händer mycket i SPIRAL-projektet just nu. Arbetet med att bidra med underlag till kommande producentansvaret pågår för fullt, närmast med en workshop om vilka redskap som föreslås ingå i förordningen. Det viktiga standardiseringsarbetet börjar också ta form. Under 2022 kommer vi också att inleda tester med både insamling och rapportering, men först bryter vi vardagen för ett hackaton.

Publicerad: 2022-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion