Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 9 december 2021

Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap december 2021

Denna månad kan du bland annat läsa om Sotenäs kommun som ställer om sin marina återvinningscentral.

Sotenäs kommun ställer om sin marina återvinningscentral

SPIRAL är ett projekt med flera projektparter, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sotenäs kommun, där vi gemensamt ska testköra producentansvarsförordning för fiskeredskap av plast.

Sotenäs kommun förbereder nu för att ställa om sin marina återvinningscentral för att separera de fraktioner som EU kommissionen beslutat om, gällande format för rapportering av uppgifter om uttjänta fiskeredskap som samlats in.

Den marina återvinningscentralen utökar nu antalet fraktionskärl samt utbildar personalen för att kunna urskilja och sortera de olika fraktionerna på plats.

Påverka din branschs framtid

Nu har du som är producent eller importör av fiskeredskap möjlighet att påverka din branschs framtid genom att engagera dig Sveriges tekniska kommitté Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning och på så sått påverka fiskeredskapen framtida design.

SIS som är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN, har startat en teknisk kommitté för cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

Anledningen till att det tas fram standarder för fiskeredskapens cirkulära utformning är för att det finns krav på detta i engångsplastdirektivet.

Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/98 (24) ska kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.

Anmäl dig

Har du inte redan anmält din önskan om att ingå i den svenska TC anmäl dig då till projektledare Bengt Rydstedt bengt.rydstedt@sis.se

Lär dig mer

Vill du veta mer om standardisering besök SIS Youtube-kanal

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2023-03-20

    Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

  2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-04-11

    Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

  3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

    Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

Publicerad: 2021-12-09
Sidansvarig: Webbredaktion