Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 9 december 2021

Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap december 2021

Denna månad kan du bland annat läsa om Sotenäs kommun som ställer om sin marina återvinningscentral.

Sotenäs kommun ställer om sin marina återvinningscentral

SPIRAL är ett projekt med flera projektparter, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sotenäs kommun, där vi gemensamt ska testköra producentansvarsförordning för fiskeredskap av plast.

Sotenäs kommun förbereder nu för att ställa om sin marina återvinningscentral för att separera de fraktioner som EU kommissionen beslutat om, gällande format för rapportering av uppgifter om uttjänta fiskeredskap som samlats in.

Den marina återvinningscentralen utökar nu antalet fraktionskärl samt utbildar personalen för att kunna urskilja och sortera de olika fraktionerna på plats.

Påverka din branschs framtid

Nu har du som är producent eller importör av fiskeredskap möjlighet att påverka din branschs framtid genom att engagera dig Sveriges tekniska kommitté Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning och på så sått påverka fiskeredskapen framtida design.

SIS som är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN, har startat en teknisk kommitté för cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

Anledningen till att det tas fram standarder för fiskeredskapens cirkulära utformning är för att det finns krav på detta i engångsplastdirektivet.

Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/98 (24) ska kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.

Anmäl dig

Har du inte redan anmält din önskan om att ingå i den svenska TC anmäl dig då till projektledare Bengt Rydstedt bengt.rydstedt@sis.se

Lär dig mer

Vill du veta mer om standardisering besök SIS Youtube-kanal

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-12-22

    Denna månaden kan du tycka till om vilka fiskeredskap som ska ingå i producentansvaret, läsa om utbildning i standardisering och sen tar vi julledigt.

  2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-11-16

    Den 3 november var det ett regeringssammanträde om bland annat förordningen för producentansvar för fiskeredskap och den 8 november publicerades förordningen om producentansvar för fiskeredskap.

  3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-11-15

    SIS har startat en svensk Tekniska Kommitté (TC) Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

Publicerad: 2021-12-09
Sidansvarig: Webbredaktion