Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 16 november 2021

Förordningen om producentansvar för fiskeredskap beslutad

Den 3 november var det ett regeringssammanträde om bland annat förordningen för producentansvar för fiskeredskap och den 8 november publicerades förordningen om producentansvar för fiskeredskap.

Läs förordningen på Riksdagen.se

Det som är nytt i den beslutade förordningen, om man jämför med förslaget från 2020, är bland annat att Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och inte Havs- och myndigheten och föreslagna insamlingsmål sänks. Ett flertal av paragraferna börjar gälla redan den 1 januari 2023 som bland annat:

 • krav på att producenter ska anmäla sig till NV om de sätter fiskeredskap av plast på den svenska marknaden
 • krav på att en producent senast den 31 mars varje år ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om den mängd fiskeredskap som producenten har släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

Gå med i vårt projekt SPIRAL som bygger upp samverkansplattform för att föra en dialog med aktörer enligt förordningen och 52§.

52§ Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2023-03-20

  Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

 2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-04-11

  Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

 3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

  Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

Publicerad: 2021-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion