Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 16 november 2021

Förordningen om producentansvar för fiskeredskap beslutad

Den 3 november var det ett regeringssammanträde om bland annat förordningen för producentansvar för fiskeredskap och den 8 november publicerades förordningen om producentansvar för fiskeredskap.

Läs förordningen på Riksdagen.se

Det som är nytt i den beslutade förordningen, om man jämför med förslaget från 2020, är bland annat att Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och inte Havs- och myndigheten och föreslagna insamlingsmål sänks. Ett flertal av paragraferna börjar gälla redan den 1 januari 2023 som bland annat:

 • krav på att producenter ska anmäla sig till NV om de sätter fiskeredskap av plast på den svenska marknaden
 • krav på att en producent senast den 31 mars varje år ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om den mängd fiskeredskap som producenten har släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

Gå med i vårt projekt SPIRAL som bygger upp samverkansplattform för att föra en dialog med aktörer enligt förordningen och 52§.

52§ Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-11-15

  SIS har startat en svensk Tekniska Kommitté (TC) Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

 2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-10-14

  Denna månad kan du bland annat läsa om SPIRAL-projektet som presenterades på Innovationsveckan och om kommande workshops.

 3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-09-24

  I nyhetsbrevet får du läsa om Miljödepartementet senaste remiss på de kompletteringar till Havs- och vattenmyndighetens rapport och projekts planerade aktivitet på Innovationsveckan.

Publicerad: 2021-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion