Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 15 november 2021

Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap november 2021

SIS har startat en svensk Tekniska Kommitté (TC) Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

Nu har du som är producent eller importör av fiskeredskap möjlighet att påverka din branschs framtid genom att engagera dig Sveriges tekniska kommitté Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning och på så sått påverka fiskeredskapen framtida design.

SIS, som är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN, har startat en teknisk kommitté för cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

Anledningen till att det tas fram standarder för fiskeredskapens cirkulära utformning är för att det finns krav på detta i engångsplastdirektivet. Så här står det skrivet i engångsplastdirektivet:

Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/98 (24) ska kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.

Den 17 november bjuder SIS in till det konstituerande mötet för SIS Tekniska Kommitté Cirkularitet inom fiskeredskap och vattenbruksutrustning. Mötet planeras att genomföras digitalt via Zoom kl. 9.00 till 12.00.

Har du inte redan anmält din önskan om att ingå i den svenska TC anmäl dig då till projektledare Bengt Rydstedt

Lär dig mer

Video: SIS - Globala lösningar för ett smartare samhälle

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2023-03-20

    Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

  2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-04-11

    Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

  3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

    Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

Publicerad: 2021-11-15
Sidansvarig: Webbredaktion