Nyhetsbrev om restaurering i vatten 1 december 2022

Hitta på sidan

Nyhetsbrev restaurering november 2022

I detta brev kan du läsa om medel att söka för restaurering och för att ta fram en LIFE-ansökan, ny webbplats om strömmande vatten och nytt CIS-dokument om sediment.

grävskopa som restaurerar vattendrag

Foto: Eva S. Andersson

Bidrag att söka

Från 1 december 2022 finns det möjlighet att söka stöd hos Jordbruksverket för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald. Alla typer av organisationer förutom företag kan få stödet.

Det går även att söka pengar för restaurering av vattendrag hos Open Rivers Programme, deadline 9 december 2022

Nu går det att söka skrivarstöd från Naturvårdsverket för att ta fram en LIFE-ansökan inom natur och biologisk mångfald. Ansökningstiden är öppen fram till och med den 19 december 2022.

Ny webbplats

Det italienska centret för vattendragsrestaurering och Wetlands International Europe har lanserat en ny webbplats för att uppmärksamma vikten av fritt strömmande vattendrag med lättförståeliga visualiseringsverktyg. Webbplatsen som är tillgänglig på italienska och engelska, vill utvärdera fördelarna med olika restaureringsåtgärder på ett engagerande sätt.

Bättre sediment i EU

EU-kommissionen har nyligen publicerat ett dokument som syftar till att bidra till att förbättra förståelsen av sedimentens roll kopplat till vattendirektivet, och ska främja konkreta åtgärder för att förbättra sedimenttillståndet i EU.

Dokumentet (ligger längst ned på sidan)

Integrated sediment management - Guidelines and good practices in the context of the Water Framework Directive

Publicerad: 2022-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion