Ökat fokus på små avlopp och havsplanering

Inom Vatten- och havprogrammet har vi kommit överens om att se över möjligheten att införa en nationell systematik avseende små avlopp. Denna består i att etablera en enhetligt digital hantering hos kommunerna och att nationellt samla vissa uppgifter. 

Initiativet syftar till att öka åtgärdstakten för bristfälliga små avlopp och därmed minska påverkan avseende övergödning, miljögifter och smittskydd. Programmet fokuserar även på regional havsplanering. Med start i december samlas representanter från berörda myndigheter, SKL/kommuner samt Länsstyrelser med syfte att diskutera målgrupper och deras specifika informationsbehov vid regional kustzons- och havsplanering. Green Viz Lab kommer att facilitera arbetet och skapa spännande förutsättningar för innovation och nytänkande.

Publicerad: 2017-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion