Hos Gotlands länsstyrelse

I slutet av augusti 2017 besökte Emmelie Johansson, Maria Samuelsson och Therése Elfström länsstyrelsen på Gotland och diskuterade aktuella frågor inom miljömålsarbetet och gjorde studiebesök för att titta på olika åtgärder.

Dagen startade inne på länsstyrelsens kontor där Emilie Vejlens, Sofia Scholler, Peter Landergren och Linda Larsson tog emot oss. Under förmiddagen presenterade vi våra verksamheter för varandra och diskuterade utmaningar med att arbeta med miljömål.

En viktig fråga är hur man kan kommunicera runt miljömålen och nå ut till allmänhet och företag med information och tips på hur de kan bidra till att nå miljömålen. På Gotland har länsstyrelsen valt att jobba branschvis och de senaste åren har besöksnäringen varit i fokus.

Bland annat har länsstyrelsen i dialog med besöksnäringen tagit fram foldrar och checklistor med hållbarhetstips.

Studiebesök för att titta på åtgärder

Efter en lunch ute i det gröna, med åskan mullrande på avstånd, tittade vi på ett åtgärdat vandringshinder i Strömma å, Gotlands tredje största vattendrag. Där har man byggt ett omlöp förbi en damm för att bland annat fisk ska kunna passera uppströms.

Två år efter att omlöpet blev klart visade elfiske att det fanns havsöringsyngel uppströms dammen, vilket visar att åtgärden haft god effekt. Men den återkommande vattenbristen på Gotland blev mycket tydlig när vi kom fram till dammen som i stort sett var tom på vatten. I omlöpet fanns bara några enstaka små pölar kvar. Men i pölarna fanns en del öringyngel som torkan till trots klarat sig.

Torrlagd fiskväg. Strömma å.

Det torrlagda omlöpet vid Strömma å. Foto: Therése Elfström

Strömma å.

Strömma å, med betydligt större vattenflöde än vid studiebesöket. Foto: Emilie Vejlens

Från Strömma å körde vi vidare mot östra Gotland och Lausviken. Där jobbar de bland annat med insamling av släke, det gotländska ordet för tång och alger som drivit i land.

Uppspolat släke utgör ett problem vid populära badstränder, men är samtidigt en resurs som kan nyttjas till gödning och jordförbättringsmedel, samt till produktion av biogas. Att skörda alger innebär att näringsämnen bärgas från Östersjön vilket är positivt för att minska övergödningen.

I Lausviken har man sett effekt av arbetet genom att fågeln skärfläcka har återkommit och att stranden blivit mer populär som besöksmål och badplats än innan åtgärderna påbörjades. Vi pratade om svårigheterna med projekt som är beroende av några få eldsjälar som engagerar sig för att de ska bli genomförda, och vad som händer när de personerna inte längre finns.

Gruppbild.

Hela gänget samlat vid Lausviken. Foto: Therése Elfström

Vi hann även med att besöka Kapellets fiskeläge, Närs hamn och fyren på Närsholmen. Området runt fyren är ett naturreservat och har skyddats på grund av sin värdefulla flora. I anslutning finns också ett par fågelskyddsområden.

Hus vid Kapellets fiskeläge.

Karakteristiska trekantiga fönster i Kapellets fiskeläge. Foto: Therése Elfström

Fyr på Närsholmen.

Fyren på Närsholmen. Foto: Therése Elfström

Vi hade en fantastisk dag på Gotland med många spännande diskussioner och inspirerande besök. Vi blev djupt imponerade av länsstyrelsen som planerat fältbesöken väl och ser fram emot kommande besök i andra län.

Mer information om åtgärdsprojekten. Pdf, 25.9 kB.

Publicerad: 2017-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion