Hör Ulrika Siira berätta om FN:s havskonferens och Agenda 2030

Sverige och Fiji var ordförande för FN:s havskonferens 2017. HaV bidrog med expertkunskap och var medarrangör för sidoevenemanget From source to sea. Hör Ulrika Siira berätta hur konferensen följs upp och arbetet inom Agenda 2030.


Publicerad: 2018-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion