Hör Ulrika Siira berätta om FN:s havskonferens och Agenda 2030

Sverige och Fiji var ordförande för FN:s havskonferens 2017. HaV bidrog med expertkunskap och var medarrangör för sidoevenemanget From source to sea. Hör Ulrika Siira berätta hur konferensen följs upp och arbetet inom Agenda 2030.


Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2018-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion