Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 9 oktober 2023

Hitta på sidan

Kommande mötesplatser

Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Foto: Anna Ek

Webbinarium om utlysning hos Jordbruksverket

Jordbruksverket har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket. Den 18 oktober arrangerar Rich waters ett webbinarium där du får veta mer om utlysningen och om den metod som LIFE IP Rich Waters har tagit fram för vattenvårdsplanering i avrinningsområden.

Anmäl dig till webbinariet Vattenvårdsplaner i avrinningsområden 18 oktober.

Inbjudan från Hjälmaren vattenvårdsförbund 14 november

Hjälmarens vattenvårdsförbund bjuder in till kurs i att gräva våtmark som går av stapeln den 14 november utanför Örebro. De ger en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt.

Anmäl dig till kurs i att gräva våtmark.

Introduktion om Greppa näringen 30 november

Jordbruksverket kommer ge digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete.  Mer information kommer, men boka gärna 30 november kl 10-12 i din kalender.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2023-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion