Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 6 februari 2023

235 miljoner kronor till LOVA 2023

Havs- och vattenmyndigheten fördelar 235 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2023.

Våtmark.

Hållsundsudde naturvårdsområde. Foto: Natalie Greppi.

HaV:s budget är nu beslutad och HaV kommer i vanlig ordning fördela LOVA-medlen till landets länsstyrelser. Länsstyrelserna i sin tur beslutar om bidrag till de kommuner och ideella organisationer som ansöker. LOVA är ett viktigt ekonomiskt styrmedel för frivilliga åtgärder och ger stora möjligheter för lokala aktörer att få medel till sitt åtgärdsarbete. LOVA finansierar också flera lokala åtgärdssamordnare. Vi ser fram emot många viktiga och spännande LOVA-projekt under 2023! Läs mer om hur du söker LOVA-medel hos din länsstyrelse.

Konferens - Att planera en hållbar framtid

Den 9 mars presenterar avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. Program och anmälan: Konferens: Att planera för en hållbar framtid | Externwebben (slu.se)

Bland annat presenteras: ”Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares arbete med övergödning ut i praktiken?”. Kan du inte åka till Stockholm så kommer hela konferensen och dess presentationer läggas ut på webben efteråt.

Lantbrukets filmfestival

Missade du lantbrukets filmfestival? Då kan du se filmerna här: Se alla filmer från Lantbrukets filmfestival! - Baltic Stewardship Initiative

Den 25 januari 2023 anordnades Lantbrukets Filmfestival i hopp om att inspirera lantbrukare att utföra olika miljö- och vattenåtgärder på sina egna gårdar. Bakom initiativet stod WWF, LRF, Greppa Näringen, Jordbruksverket, SLU, BalticWaters 2030 och LIFE IP Rich Waters.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2023-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion