Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 januari 2023

Lokala åtgärdssamordnare erbjuds individuell handledning om samverkan

Under 2023 erbjuds åtgärdssamordnarna mer individuell handledning om lokal samverkan. Det kan vara allt ifrån kniviga situationer, hur man bygger en samverkansprocess i praktiken i sitt område eller hur man lägger upp ett möte.

Foto: Anna Ek

Under 2022 har LEVA:s stödfunktion i samarbete med Magnus Ljung på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, erbjudit stöd till lokala åtgärdssamordnare om samverkan. Utöver stödmaterialet på Havs- och vattenmyndighetens webb har vi har erbjudit digital grundutbildning samt haft workshop. Under 2023 erbjuds åtgärdssamordnarna mer individuell handledning om lokal samverkan. Det är åtgärdssamordnarens eget behov och funderingar som står i fokus och Magnus Ljung kan ge tips och råd hur du kan gå vidare. Det kan vara allt ifrån kniviga situationer, hur man bygger en samverkansprocess i praktiken i sitt område eller hur man lägger upp ett möte. Frågorna och behoven är dina!

För vem: lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler fysiska åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med frivilligt lokalt vattenvårdsarbete. Gå gärna ihop med annan lokal åtgärdssamordnare som du samarbetar med och ha gemensam handledning, så räcker tillfällena till fler.

Omfattning och begränsning: Magnus har under våren möjlighet att reservera tio digitala handledningstillfällen om max 3 timmar per gång. En åtgärdssamordnare (eller grupp av åtgärdssamordnare om ni vill gå gemensamt) får tillgång till ett handledningstillfälle. Tidpunkt för handledningen kommer du överens om med Magnus i samband med bokningen.

Hur: Maila Magnus Ljung: magnus.ljung@slu.se Först till kvarn gäller. Handledningen sker digitalt.

Är du ny i rollen som lokal åtgärdssamordnare? LEVA planerar ny digital grundutbildning om samverkan. Maila intresse till Anna Ek anna.ek@havochvatten.se

Kom ihåg att även läsa LEVA:s stödmaterial om samverkan

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2023-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion