Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 17 januari 2023

Prenumerera på Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev

Arbetar du med åtgärdsarbete på landsbygden? Då kan det vara intressant att prenumerera på landsbygdsnätverkets nyhetsbrev.

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. Medlemmarna representerar över 100 olika organisationer från civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som alla har betydelse för landsbygdsutveckling. Målet är att skapa en hållbar utveckling av landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige genom att samverka och lära av varandra.

Läs mer

Prenumerera

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion