Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 19 december 2022

Hitta på sidan

Anmälan öppen till Översiktskurs vattenhushållning

Nu är anmälan öppen till Jordbruksverkets Översiktskurs vattenhushållning den 7-8 februari 2023 i Göteborg.

Foto: Anna Ek

Foto: Anna Ek

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hantering av vatten i odlingslandskapet, med fokus på åtgärder. Man tar även upp juridiska och tekniska förutsättningar och går in på odling med effektivt växtnäringsutnyttjande och minskad risk för miljö- och klimatpåverkan. Kursen gavs senast 2019 i Nässjö, och var uppskattad av lokala åtgärdssamordnare.

Länk till anmälan hos Jordbruksverket

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna vill önska er en skön julhelg och ett gott nytt år! Vi ser fram emot fortsatt samarbete mer er alla kring lokalt engagemang för våra vatten!

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2022-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion