Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 25 november 2022

Hitta på sidan

Hur kan LRF stödja det lokala arbetet med vattenåtgärder?

I början av november bjöd Lantbrukarnas riksförbund in till samtal om hur LRF kan stödja lokala åtgärdssamordnare och det lokala åtgärdsarbetet. Här kommer en sammanfattning.

Anders Richardsson, ordf. LRF Halland. Foto: Markus Hoffman

Anders Richardsson, ordf. LRF Halland. Foto: Markus Hoffman

Många åtgärdssamordnare inom LEVA - Lokalt engagemang för vatten har lyft hur viktigt det lokala och regionala samarbetet med LRF är. Det kan vara alltifrån att bidra till förståelse för lantbrukets behov i vattenvårdsarbetet, delta i projektgrupper och arbetsgrupper, sprida information och knyta kontakter samt bidra med kunskap och lösningar i åtgärdsarbetet.

Målet med mötet var att underlätta för er som vill komma i kontakt med LRF, och LRF uppmanar alla att våga ta kontakt för att hitta samarbetsformer.

Inom LRF finns förtroendevalda organiserade i cirka 1 000 lokalavdelningar, 290 kommungrupper och 17 regioner. De anställda, som har sakkunskap inom olika områden, finns förutom på huvudkontoret i Stockholm på ett antal regionala kontor.

LRF anser sig ha en viktig roll att få till stånd arbetssättet med lokal åtgärdssamordning samt att skapa dialog om vattenåtgärder i jordbruket. Ta gärna kontakt med LRF i ett tidigt skede när ni startar olika vattenprojekt.

- Ett lokalt samtal gör att fler i bygden blir engagerade. Ta kontakt med oss på LRF lokalt eller regionalt, uppmanar Anders Richardsson, ordförande för LRF Halland och ledamot i LEVA:s styrgrupp.

Hur man hittar kontakter inom LRF

Gå in på LRFs webbsida: www.lrf.se

Nära mitten på sidan överst i en grön list hittar du ”Kontakta oss”.

Du kommer nu till en sida med central kontakt. I den högra spalten väljer du den region du vill få information om, och då kommer du hitta flera lokala nivåer där du väljer vilken nivå du vill hitta kontakter för:

 • Regionkontor: anställda
 • Regionstyrelse: förtroendevalda
 • Kommungrupper: förtroendevalda
 • Lokalavdelningar: förtroendevalda
 • LRF ungdom: förtroendevalda

Om du har svårt att hitta kontakter eller behöver hjälp och stöd från LRF är du välkommen att kontakta Markus Hoffman: markus.hoffman@lrf.se

/ Hälsar Markus Hoffman, vatten och hållbarhetsexpert (sitter även projektgrupp LEVA nationellt)

Fler nyheter

 1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

  Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

 2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

  Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

 3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

  Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2022-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion