Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 26 oktober 2022

Hitta på sidan

Översiktskurs vattenhushållning 7-8 februari 2023

Jordbruksverket håller sin uppskattade översiktskurs vattenhushållning 7-8 februari, passa på att boka in datumen i vårens kalender.

Ko på äng. Foto: Anna Ek

Ko på äng. Foto: Anna Ek

Jordbruksverket håller en 2-dagars översiktskurs i vattenhushållning 7-8 februari 2023 i Göteborg, en repris av den kurs de hade i Nässjö 2019 då många lokala åtgärdssamordnare deltog.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för hantering av vatten i odlingslandskapet med fokus på åtgärder. De tar upp juridiska och tekniska förutsättningar, men även odling med bra växtnäringsutnyttjande och minskad risk för miljö- och klimatpåverkan. Mer information om program och anmälan kommer på Jordbruksverkets hemsida senare i höst. Information kommer även spridas i detta nyhetsbrev.

Och när ni ändå bokar in i vårens kalender kan ni också boka in 25-26 april 2023 för LEVA:s inspirationsdagar på västkusten! Datumen har precis preliminärbokats, och inbjudan kommer senare i höst.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2022-10-26
Sidansvarig: Webbredaktion