Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 3 oktober 2022

Hitta på sidan

Nytt inom restaurering

Många av er som prenumererar på detta nyhetsbrev är även intresserade av restaurering av sjöar, vattendrag och marina miljöer. Så här kommer lite nyheter om restaurering för att stödja ert lokala åtgärdsarbete.

Dammån. Foto: Christina Lindhagen

Dammån. Foto: Christina Lindhagen

Nytt nyhetsbrev om restaurering

Havs- och vattenmyndigheten har startat ett alldeles nytt nyhetsbrev om restaurering i sjöar, vattendrag och marina miljöer. Här kommer du hitta rapporter, möten och utbildningar. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Ny rapport om restaurering av vattendrag

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram rapporten ”Restaurering av transportbegränsade vattendrag - en introduktion” på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Den är en bra introduktion till restaurering i vattendrag med finare sediment. Läs rapporten här.

Broschyr om maskinell restaurering

För dig som arbetar med sten i vattendrag kan denna nya broschyr också vara intressant.Så funkar maskinell restaurering - Rivers of life

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion