Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 5 september 2022

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten får uppdrag om stödfunktion

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenförvaltningen har nu beslutats av vattendelegationerna. HaV uppdrag att behålla och vidareutveckla stödfunktionen för lokala åtgärdssamordnare

logga för åpv

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har nu beslutats av vattendelegationerna.

I åtgärdsprogrammet som gäller 2022-2027 får HaV en ny åtgärd, nr 9, som lyder:

"Havs- och vattenmyndigheten ska behålla och vidareutveckla sin stödfunktion för det lokala åtgärdsarbete mot övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare. Involverandet och utbytet med länsstyrelserna i arbetet bör utvecklas. Havs- och vattenmyndigheten ska även fortsatt verka för att bredda uppdraget för åtgärdssamordnarna så att ekologisk status tas hänsyn till i sin helhet."

Åtgärden ska leda till att påverkan från jordbruket minskar, så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs. Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

Havs- och vattenmyndigheten har under 2018-2021 byggt upp en nationell stödfunktion för åtgärdssamordnare inom regeringsuppdragen som samordnats inom LEVA- Lokalt engemang för vatten. Arbetet har hittills genomförts med Jordbruksverket, vattenmyndigheterna och Lantbrukarnas riksförbund. Den nya åtgärden till HaV ger nu en långsiktighet i det uppskattade arbetet med nationell stödfunktion, och HaV kommer ansöka om medel för att kunna genomföra åtgärden.

Många andra åtgärder i programmet har betydelse för lokala åtgärdsarbetet. Exempelvis får HaV och Jordbruksverket åtgärder om stöd och ersättningar för lokalt åtgärdsarbete. Även länsstyrelserna får åtgärder som berör deras regionala stöd för lokalt arbete.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion