Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 1 juli 2022

Den lokala åtgärdssamordningen växer

Fler och fler lokala åtgärdssamordnare samordnar och stödjer lokala frivilliga åtgärder för bättre vatten. Här är de vi känner till just nu- finns du med?

Sverigekarta

Lokala åtgärdssamordnare.

Genom intervjuer med länsstyrelserna har vi en bild av var det finns lokala åtgärdssamordnare, många finansierade via LOVA-medel, men även många finansierade med egna medel eller annan finansiering. De 20 ursprungliga pilotområdena i LEVA 2019-2021 är nu finansierade via LOVA-medel eller med egna medel, och de är nu en del av över 65 satsningar på lokal åtgärdssamordning av frivilliga lokala åtgärder.

Att lokal åtgärdssamordning ger resultat har vi visat genom uppföljning av de 20 pilotområdena efter tre år.

Är du inte med på kartan? Kontakta Anna Ek

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion