Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 1 juli 2022

Den lokala åtgärdssamordningen växer

Fler och fler lokala åtgärdssamordnare samordnar och stödjer lokala frivilliga åtgärder för bättre vatten. Här är de vi känner till just nu- finns du med?

Sverigekarta

Lokala åtgärdssamordnare.

Genom intervjuer med länsstyrelserna har vi en bild av var det finns lokala åtgärdssamordnare, många finansierade via LOVA-medel, men även många finansierade med egna medel eller annan finansiering. De 20 ursprungliga pilotområdena i LEVA 2019-2021 är nu finansierade via LOVA-medel eller med egna medel, och de är nu en del av över 65 satsningar på lokal åtgärdssamordning av frivilliga lokala åtgärder.

Att lokal åtgärdssamordning ger resultat har vi visat genom uppföljning av de 20 pilotområdena efter tre år.

Är du inte med på kartan? Kontakta Anna Ek

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-06-28

    Enköpings kommun var värd när LEVA höll sina återkommande inspirationsdagar för lokala åtgärdssamordnare 20-21 juni. Engagerade och stolta markägare, intresserade åtgärdssamordnare och strålande väder gjorde dagarna precis så uppskattade som de brukar vara.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-04-04

    Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-03-23

    Under 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare. De har haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare. Sammanlagt har de sökt över 250 miljoner kronor i bidrag till åtgärder.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion