Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 31 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Tavelåns avrinningsområde

Åtgärdssamordnaren Per Ask ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Tavelåns delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

 Drönarbild av Tavelfjärden.

Tavelfjärden. Foto: Per Ask

Vad är du mest stolt över?

Alla intresserade och engagerade människor som jag träffat i området.

Vilken har varit den största utmaningen?

Covid är utan tvekan den största utmaningen, men också den korta tiden. Det har varit svårt att komma in som ny samordnare sent i projektet. Men det är också roligt att på så kort tid redan ha flera möjliga åtgärdsobjekt att arbeta med för att komma fram till åtgärder.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Lyssna på människorna som bor och är verksamma ute vid era vatten. Det finns otroligt mycket klokskap ute i stugorna.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Framtiden ser bra ut, det finns många kloka människor i området som förstår och ser att vi behöver göra något för att vända trenden. Det är en stor utmaning men det finns så många vinster med att få till ett bra åtgärdsarbete. Tänk bara på att kunna minska igenväxningen av våra grunda havsmiljöer och vilken betydelse det har för våra kustnära fiskbestånd och för dem som är verksamma och bor vid kusten. Eller vilken fantastisk möjlighet vi har att rusta oss för kommande högflöden och översvämningar genom att återställa våtmarker. Och som grädde på moset har vi samtidigt skapat en massa fantastiska naturmiljöer som stärker den biologiska mångfalden och skapar rekreationsmöjligheter för människor. Allt det här är också viktigt arbete för att nå våra nationella miljömål Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag. Och det handlar såklart också om vilket arv vi vill lämna efter oss till kommande generationer. Jag tror att de är väldigt många därute som vill vara med och göra skillnad.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2022-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion