Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 18 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området i Östergötland

Åtgärdssamordnaren Maria Gustavsson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området i Östergötland de tre åren 2019-2021.

Reduktionsfiske i Strolången.

Reduktionsfiske i Strolången, ett resultat av vår vattendragsgrupp som vi startade upp 2019. Gruppen är fortfarande aktiv med åtgärder uppströms. Fisket finansieras genom LOVA och ska pågå under tre år. Foto: Klara Vatten AB

Vad är du mest stolt över?

Förutom alla åtgärder som gjorts och planerats för samt alla kontakter till externa aktörer som knutits, så är jag är mest stolt över vår interna organisation som vi byggt upp inom länsstyrelsen. Vi startade vår tvärsektoriella samverkan när ansökan till LEVA skickades in 2018 för att möjliggöra en tät kontakt inom myndigheten. Vi som jobbar med LEVA samverkar nära med LOVA, Greppa näringen, hydromorfologigruppen, fiskevårdarna, vattenverksamhet, restaureringsgruppen, våtmarkssamordnarna och såklart med den övriga övergödningsgruppen. Detta har verkligen möjliggjort konceptet ”En väg in”, där en markägare eller lantbrukare kan kontakta vem som helst på länsstyrelsen och deras fråga kommer nå rätt person som snabbt ska kunna ge ett svar. En person som vill anlägga en våtmark behöver inte veta mer än att hen vill anlägga en våtmark och därefter kontakta länsstyrelsen, så hjälper vi till därifrån.

Åtgärdssamordnare Maria Gustavsson i  övergödda Hallebysjön i Östergötland.

Åtgärdssamordnare Maria Gustavsson i övergödda Hallebysjön i Östergötland. Fotograf: Sara Lönnerud.


Vilken har varit den största utmaningen?

Den största utmaning sett till åtgärder har varit att knyta lokala kontakter, något som bara kan göras genom att träffas. Detta blev ett problem i Corona-tider, men då vi har träffats i små grupper och ibland bara en och en med en markägare. På så har vi trots allt lyckats bra med att få till dessa lokala kontakter.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Lägg tid på att knyta just dessa lokala kontakter! Det är de som vet hur det ser ut i ett område. Det spelar ingen roll hur mycket man kollar på kartor och i datorn, det viktigaste är att komma ut och träffa någon som vet hur området förändras över året.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Framtiden för lokalt åtgärdsarbete i Östergötland ser mycket ljus ut, länsstyrelsen kommer att fortsatta jobba på detta sätt. Ett långsiktigt mål är att även få till åtgärdssamordnare ute i kommunerna eller vattenråden som vi kan samverka med, för ännu fler lokala kontakter!

Grävning av våtmark i Östergötland.

Våtmark där LEVA Östergötland deltog i arbetet. Finansieras genom LOVA. Foto: Kryger AB.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion