Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 18 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området i Östergötland

Åtgärdssamordnaren Maria Gustavsson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området i Östergötland de tre åren 2019-2021.

Reduktionsfiske i Strolången.

Reduktionsfiske i Strolången, ett resultat av vår vattendragsgrupp som vi startade upp 2019. Gruppen är fortfarande aktiv med åtgärder uppströms. Fisket finanserias genom LOVA och ska pågå under tre år. Foto: Klara Vatten AB

Vad är du mest stolt över?

Förutom alla åtgärder som gjorts och planerats för samt alla kontakter till externa aktörer som knutits, så är jag är mest stolt över vår interna organisation som vi byggt upp inom länsstyrelsen. Vi startade vår tvärsektoriella samverkan när ansökan till LEVA skickades in 2018 för att möjliggöra en tät kontakt inom myndigheten. Vi som jobbar med LEVA samverkar nära med LOVA, Greppa näringen, hydromorfologigruppen, fiskevårdarna, vattenverksamhet, restaureringsgruppen, våtmarkssamordnarna och såklart med den övriga övergödningsgruppen. Detta har verkligen möjliggjort konceptet ”En väg in”, där en markägare eller lantbrukare kan kontakta vem som helst på länsstyrelsen och deras fråga kommer nå rätt person som snabbt ska kunna ge ett svar. En person som vill anlägga en våtmark behöver inte veta mer än att hen vill anlägga en våtmark och därefter kontakta länsstyrelsen, så hjälper vi till därifrån.

Åtgärdssamordnare Maria Gustavsson i  övergödda Hallebysjön i Östergötland.

Åtgärdssamordnare Maria Gustavsson i övergödda Hallebysjön i Östergötland. Fotograf: Sara Lönnerud.


Vilken har varit den största utmaningen?

Den största utmaning sett till åtgärder har varit att knyta lokala kontakter, något som bara kan göras genom att träffas. Detta blev ett problem i Corona-tider, men då vi har träffats i små grupper och ibland bara en och en med en markägare. På så har vi trots allt lyckats bra med att få till dessa lokala kontakter.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Lägg tid på att knyta just dessa lokala kontakter! Det är de som vet hur det ser ut i ett område. Det spelar ingen roll hur mycket man kollar på kartor och i datorn, det viktigaste är att komma ut och träffa någon som vet hur området förändras över året.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Framtiden för lokalt åtgärdsarbete i Östergötland ser mycket ljus ut, länsstyrelsen kommer att fortsatta jobba på detta sätt. Ett långsiktigt mål är att även få till åtgärdssamordnare ute i kommunerna eller vattenråden som vi kan samverka med, för ännu fler lokala kontakter!

Grävning av våtmark i Östergötland.

Våtmark där LEVA Östergötland deltog i arbetet. Finansieras genom LOVA. Foto: Kryger AB.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-10-03

    Många av er som prenumererar på detta nyhetsbrev är även intresserade av restaurering av sjöar, vattendrag och marina miljöer. Så här kommer lite nyheter om restaurering för att stödja ert lokala åtgärdsarbete.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-09-28

    Vi erbjuder ny grundkurs om VISS för lokala åtgärdssamordnare. Vi påminner även om att anmäla dig till övriga möten och kurser du är intresserad av.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-09-21

    Markägare i Hallands kustområden kommer få stöd och hjälp att genomföra åtgärder mot övergödning genom lokala åtgärdssamordnare även de närmaste tre åren. Det har blivit möjligt tack vare ett utvecklat samarbete mellan Hallands kustkommuner, Hushållningssällskapet Halland och länsstyrelsen i Hallands län.

Publicerad: 2022-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion