Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 13 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Kalmarsund och Öland

Jan Vågesjö, åtgärdssamordnare i LEVA-området Kalmarsund och Öland, blickar tillbaka på vattenarbetet de tre åren 2019-2021.

Byggstart för fosfordamm i Torsbäcken.

Byggstart för fosfordamm i Torsbäcken. Foto: Jan Vågesjö.

Vad är du mest stolt över?

Stolt vet jag inte, men trots massor av hinder med pandemi och pengar från landsbygdsprogrammet som drogs in så har vi lyckats behålla markägarnas engagemang i projekten.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att tackla alla kortsiktiga beslut som man själv inte kan påverka.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Lyssna noga på markägarna och kommunicera ofta och länge så att alla har samma bild och mål med de olika projekten. Först då kan man hålla ut hela vägen tillsammans och dra det genom all byråkrati. Och glöm inte att gräva många provgropar!

Provgrop för fosfordamm Torsbäcken.

Provgrop för fosfordamm Torsbäcken. Foto: Jan Vågesjö.


Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Vi har massor att göra och kommer behöva många år till för att kunna förvalta det som vi redan byggt upp.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-01-23

    Under 2023 erbjuds åtgärdssamordnarna mer individuell handledning om lokal samverkan. Det kan vara allt ifrån kniviga situationer, hur man bygger en samverkansprocess i praktiken i sitt område eller hur man lägger upp ett möte.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-01-17

    Arbetar du med åtgärdsarbete på landsbygden? Då kan det vara intressant att prenumerera på landsbygdsnätverkets nyhetsbrev.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-12-19

    Nu är anmälan öppen till Jordbruksverkets Översiktskurs vattenhushållning den 7-8 februari 2023 i Göteborg.

Publicerad: 2022-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion