Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 13 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Kalmarsund och Öland

Jan Vågesjö, åtgärdssamordnare i LEVA-området Kalmarsund och Öland, blickar tillbaka på vattenarbetet de tre åren 2019-2021.

Byggstart för fosfordamm i Torsbäcken.

Byggstart för fosfordamm i Torsbäcken. Foto: Jan Vågesjö.

Vad är du mest stolt över?

Stolt vet jag inte, men trots massor av hinder med pandemi och pengar från landsbygdsprogrammet som drogs in så har vi lyckats behålla markägarnas engagemang i projekten.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att tackla alla kortsiktiga beslut som man själv inte kan påverka.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Lyssna noga på markägarna och kommunicera ofta och länge så att alla har samma bild och mål med de olika projekten. Först då kan man hålla ut hela vägen tillsammans och dra det genom all byråkrati. Och glöm inte att gräva många provgropar!

Provgrop för fosfordamm Torsbäcken.

Provgrop för fosfordamm Torsbäcken. Foto: Jan Vågesjö.


Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Vi har massor att göra och kommer behöva många år till för att kunna förvalta det som vi redan byggt upp.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

    Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2022-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion