Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 10 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Orust

Åtgärdssamordnaren Andreas Höglind ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Orust de tre åren 2019-2021.

Demonstration av reduktionsfiske.

Demonstration av reduktionsfiske 2020. Foto: Kristian Littke.

Vad är du mest stolt över?

Att med en deltidstjänst ändå ha lyckats genomföra så många konkreta åtgärder på relativt kort tid. I samarbete med markägare, experter och entreprenörer har vi anlagt ett antal våtmarker, strukturkalkat och reduktionsfiskat, återmeandrat och förbättrat gödsellagring. Än så länge har jag heller inte fått någon kritik från lantbrukare eller andra markägare, utan de som kommenterar tycker att det är roligt att någon engagerar sig i landsbygden.

Våtmark på Orust.

En av de nya våtmarkerna på Orust. Foto: Andreas Höglind.


Vilken har varit den största utmaningen?

För mig har det varit att förstå och lära mig hantera myndigheternas olika stöd- och tillståndsprövningar. Det är en komplex struktur som enligt min uppfattning är mycket krångligare än den skulle behöva vara. Och då har jag ändå själv bakgrund som myndighetshandläggare. Men vi försöker jobba inom länet för att det ska bli bättre.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Om du vill vara en samordnare som arbetar direkt med markägarna – börja med ett litet geografiskt område! Då kan du vara ute mycket i fält och se hur det fungerar i verkligheten. Du hinner ha direktkontakt med de flesta större markägarna och kan verkligen få en helhetsbild av avrinningsområdet. På så sätt kan du identifiera och förhoppningsvis genomföra de åtgärder som krävs för att få vattendraget som helhet att leva.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

LEVA Orust har fått stödpengar för att kunna fortsätta arbetet i ett och ett halvt år till och ökar även samordnarens tjänst från 60 till 90 procent av en heltid. Jag har precis sökt stödpengar för 18 nya åtgärder, varav de flesta ska genomföras 2022. Det börjar bli lite tempo i åtgärdsarbetet på Orust. På sikt är dock framtiden mycket osäker då tjänsten finansieras av kortsiktiga statsstöd som kan dras ned eller in med kort varsel.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-01-10
Sidansvarig: Webbredaktion