Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 22 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Dalboslätten

Åtgärdssamordnaren Henrik Ekstrand blickar tillbaka på vattenarbetet i LEVA-området Dalboslätten åren 2019-2021.

Ån Lillån på Dalboslätten rinner genom jordbrukslandskap

Ån Lillån på Dalboslätten. Åtgärdssamordnare Henrik Ekstrand för dialog med med markägare längs detta vattendrag och planerar åtgärder mot övergödning. Foto: Robin Johansson, Vänersborgs kommun.

Vad är du mest stolt över?

Det engagemang som markägare visat projektet och deras vilja att göra något positivt ur miljösynpunkt.

Vilken har varit den största utmaningen?

Med en relativt ny roll och nytt arbetssätt upptäcker man att vissa förordningar och regelverk kan optimeras för att åtgärdsarbetet ska kunna utföras snabbare och smidigare. Och att projekt oftast är kortare än vad den tid det tar för att åstadkomma åtgärder är utmanande. Det bör finnas en långsiktighet i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdssamordnare Henrik Ekstrand.

Åtgärdssamordnare Henrik Ekstrand ute i fält för drönarflygning. Foto: Robin Johansson.


Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Samverkan, bland alla medverkande som jobbar för en hållbar markanvändning. Att göra kunskapsmaterial så lättsmält som möjligt brukar vara till fördel. Fokus bör också ligga på att skapa tillit hos markägare. Utan deras vilja att uträtta något faller hela åtgärdsprocessen.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Projektet har i dagsläget stöd att arbeta till och med 2023-12-31, efter det vet vi inte, men vi hoppas på en förlängning av projektet. Under kvarvarande projekttid kommer vi fokusera på att projektera och anlägga de åtgärder som är påbörjade i området.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-02-06

    Havs- och vattenmyndigheten fördelar 235 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2023.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-01-23

    Under 2023 erbjuds åtgärdssamordnarna mer individuell handledning om lokal samverkan. Det kan vara allt ifrån kniviga situationer, hur man bygger en samverkansprocess i praktiken i sitt område eller hur man lägger upp ett möte.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-01-17

    Arbetar du med åtgärdsarbete på landsbygden? Då kan det vara intressant att prenumerera på landsbygdsnätverkets nyhetsbrev.

Publicerad: 2021-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion