Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 20 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Åtgärdssamordnaren Anna Carina Ericson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Löftaån, Hovmanneån och Torpaån de tre åren 2019-2021.

Åtgärdssamordnare Anna Carina Ericson

Åtgärdssamordnare Anna Carina Ericson betonar vikten av att minska belastningen av dagvatten vid exploatering av nya områden. Foto: Clara Hyltbäck.

Vad är du mest stolt över?

Att jag fått så bra kontakt med LRF-avdelningarna i området. Tillsammans med dem har jag kunnat lyfta fram viktiga frågor för marken och vattnet, framför allt i fråga om dagvattnets roll för övergödningen, till ledande politiker och tjänstepersoner inom kommunen.

Vilken har varit den största utmaningen?

Det har ibland varit svårt att hitta dialog och samsyn med kommunen om deras roll i dagvattenfrågan.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Försök bygga kontakter med lokala LRF-avdelningar, fiskevårdsföreningar och hembygdsföreningar. De har oftast stor lokalkännedom och vet vilka nyckelpersoner som kan vara bra att ta kontakt med.Ordna aktiviteter som kan locka hela familjen. Barn är ofta nyfikna på livet i vattnet och kan få sina föräldrar att också bli intresserade av vattenfrågor.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Bra, om vi kan bygga vidare på de kontakter som vi nu arbetat upp inom området.

Fjärås station med stora asfaltsytor.

Fjärås station. Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras, enligt gällande dagvattenpolicy. Foto: Anna Carina Ericson


Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion