Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 16 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Jenny Jochnick, åtgärdssamordnare i LEVA-området Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, blickar tillbaka på vattenarbetet under 2019-2021.

Åtgärdssamordnaren Jenny Jochnick vid stentrösklar i en fosfordamm utanför Björkvik vid sjön Yngaren

Åtgärdssamordnaren Jenny Jochnick vid stentrösklar i en fosfordamm utanför Björkvik vid sjön Yngaren. Foto: Elisabeth Svensk.

Vad är du mest stolt över?

Att jag har arbetat upp ett brett kontaktnätverk med goda relationer till lantbrukare och markägare, samt fått till ett flertal åtgärder. Markägarna har varit mycket nöjda med åtgärderna.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att i tid få besked av länsstyrelsen i vissa frågor för att kunna skapa ett långsiktigt åtgärdsarbete.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Vara lyhörd när man jobbar med lantbrukare och markägare. Ha förståelse för deras näring. Ha dialog med länsstyrelsen i tidigt skede och berätta om planerade projekt.

Dikeskanter som fasats av i Tystberga intill Sörmlandskusten

En av flera åtgärder i området. Här har dikeskanter fasats av i Tystberga intill Sörmlandskusten. Foto: Jenny Jochnick.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Efterfrågan av åtgärdssamordning för att kunna göra vattenförbättrande åtgärder är stor, och det är därför inga problem att hitta intresserade lantbrukare och markägare som vill jobba i projekt. Vi fick precis besked från länsstyrelsen att vi får bidrag för fortsatt arbete med åtgärdssamordning 2022.

Våtmark på 3,5 ha utanför Björkvik vid sjön Yngaren

Våtmark på 3,5 ha utanför Björkvik vid sjön Yngaren. Vid utloppet finns två stensatta fiskomlöp som inte syns på bilden. Efter våtmarkens tillkomst har man kunnat observera fisk och kräftyngel kring stenarna i fiskomlöpet. Också flera olika sjöfåglar besöker nu våtmarken. Foto: Jenny Jochnick.


Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-12-16
Uppdaterad: 2021-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion