Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 16 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Jenny Jochnick, åtgärdssamordnare i LEVA-området Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, blickar tillbaka på vattenarbetet under 2019-2021.

Åtgärdssamordnaren Jenny Jochnick vid stentrösklar i en fosfordamm utanför Björkvik vid sjön Yngaren

Åtgärdssamordnaren Jenny Jochnick vid stentrösklar i en fosfordamm utanför Björkvik vid sjön Yngaren. Foto: Elisabeth Svensk.

Vad är du mest stolt över?

Att jag har arbetat upp ett brett kontaktnätverk med goda relationer till lantbrukare och markägare, samt fått till ett flertal åtgärder. Markägarna har varit mycket nöjda med åtgärderna.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att i tid få besked av länsstyrelsen i vissa frågor för att kunna skapa ett långsiktigt åtgärdsarbete.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Vara lyhörd när man jobbar med lantbrukare och markägare. Ha förståelse för deras näring. Ha dialog med länsstyrelsen i tidigt skede och berätta om planerade projekt.

Dikeskanter som fasats av i Tystberga intill Sörmlandskusten

En av flera åtgärder i området. Här har dikeskanter fasats av i Tystberga intill Sörmlandskusten. Foto: Jenny Jochnick.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Efterfrågan av åtgärdssamordning för att kunna göra vattenförbättrande åtgärder är stor, och det är därför inga problem att hitta intresserade lantbrukare och markägare som vill jobba i projekt. Vi fick precis besked från länsstyrelsen att vi får bidrag för fortsatt arbete med åtgärdssamordning 2022.

Våtmark på 3,5 ha utanför Björkvik vid sjön Yngaren

Våtmark på 3,5 ha utanför Björkvik vid sjön Yngaren. Vid utloppet finns två stensatta fiskomlöp som inte syns på bilden. Efter våtmarkens tillkomst har man kunnat observera fisk och kräftyngel kring stenarna i fiskomlöpet. Också flera olika sjöfåglar besöker nu våtmarken. Foto: Jenny Jochnick.


Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

    Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2021-12-16
Uppdaterad: 2021-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion