Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 13 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA i Västervik

Åtgärdssamordnaren Anders Fröberg tittar tillbaka på vattenarbetet i LEVA-området Västervik de tre åren 2019-2021.

 Åtgärdssamordnare Anders Fröberg och Dennis Wiström, längst till höger Markus Nord naturum Västervik.

Åtgärdssamordnare Anders Fröberg och Dennis Wiström, längst till höger Markus Nord naturum Västervik. Foto: Anders Fröberg

Vi hade arbetat med åtgärdssamordning i flera år innan 2019 och har nu kunnat planera och utföra många åtgärder i Västervik under perioden. Tillskottet med vattensamordning har gett en stabilitet i arbetet. Vi har förstärkt det goda samarbetet med markägarna då vi haft mer tid för markägarna och andra intressenter samt för gemensamma diskussioner i fält. Vi har växlat upp antalet åtgärdsprojekt och spridit arbetssättet till nya fokusområden.

Vad är du mest stolt över?

Att vi har väldigt bra kontakt med markägare – det gör åtgärdsarbetet roligt och lättarbetat. Och att vi slutfört så många åtgärder.

Meandring och våtmarker i naturreservat vid Segersgärde.

Meandring och våtmarker i naturreservat vid Segersgärde i oktober 2021. Foto: Markus Fridell

Vilken har varit den största utmaningen?

Ryckigheten i finansiering av åtgärder. Trots detta har vi fått många markägare och lantbrukare att genomföra åtgärder på sina marker, även om det handlar att åtgärder måste genomföras på kort tid.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Anpassa alltid åtgärderna till de lokala markerna och den verksamhet som drivs där. Lyssna noga på de lokala aktörerna. Var ute i fält tillsammans med markägarna och de andra intressenterna.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Det ser ljust ut! Vi har finansiering för samordning via LOVA 2022 och 2023. Vi har dessutom ansökt för ytterligare ett år och chanserna verkar goda. Vi har mycket intresserade markägare och det finns en lång lista på åtgärder att genomföra.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion