Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 9 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Saxån-Braån

Åtgärdssamordnaren Robert Andersson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Saxån-Braån de tre åren 2019-2021.

Robert Anderson i vattendrag.

Robert Andersson, åtgärdssamordnare för LEVA-området Saxån-Braån: Foto: Therese Ehrnsten

Vad är du mest stolt över?

Att jag har skapat stor tillit hos markägare i avrinningsområdet, det gör man inte över en natt.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att snabbt visa positiva fysiska resultat. I uppstarten tar allting lång tid innan hjulet börjar snurra i rätt riktning. Processer tar tid. Men tillfredsställelsen och glädjen när vi kan släppa på vattnet i en nyskapad våtmark kan knappt beskrivas i ord. Vattnet släpptes på i våtmarken på fotot nu i oktober, och har varit två års arbete från första kontakten med markägare 2019. Alltifrån ansökan om medel, ansökan om tillstånd, upphandling och samverkan med alla som berörs.

Våtmark i Gissleberga längs Saxån.

Nygrävd våtmark i Gissleberga längs Saxån. Foto: Robert Andersson

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Skapa tillit och förtroende hos markägare. Det gör man inte över en natt och här behövs mycket planering, strategi och tålamod. Allt annat arbete kommer att vara förgäves om du inte har markägarna på din sida.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Väldigt positivt, många ser värdet i det lokala åtgärdsarbetet. Vattenrådet Saxån-Braån fortsätter dialogen med kommunerna om att finansiera vattenrådets framtida åtgärdsarbete med lokal åtgärdssamordnare. Vattenrådet har också ett mycket gott samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Vattenrådet och länsstyrelsen driver gemensamma projekt där mina kontakter med markägare och ansvar för den lokala förankringen är avgörande för ett aktivt åtgärdsarbete.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

    Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2021-12-09
Sidansvarig: Webbredaktion