Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 1 december 2021

Återblickar från LEVA-områden

Under vintern blickar vi både bakåt och framåt med åtgärdssamordnarna i LEVA-områdena. Först ut är Lina Floer och Harald Lagerstedt som reflekterar över sitt område mellersta Halland de tre åren 2019-2021.

Fyra personer står framför en damm. På marken runt dammen syns ingen växtlighet.

Lina Floer, LEVA- åtgärdssamordnare, Lars Paulsson lantbrukare, Harald Lagerstedt, LEVA-åtgärdssamordnare och entreprenör Måns Torstensson var alla nöjda med dammen, som renar vattnet från gårdscentrat. Foto: Anställd på gården.

Vad är ni mest stolta över?

– Övergripande är vi stolta över det goda samarbete vi har i vårt team som i sin tur spritt sig till de vi jobbat med. När det gäller konkreta åtgärder har vi sett behovet av att rena och i viss mån fördröja dagvattnet från gårdscentra, och att vi medverkat till att tre dammar är gjorda. Vi ser stort behov av att utveckla en helhetslösning, från att jobba på att minimera foderspill och gödselspill på gårdsplanen till att få en damm som klara att rena den resterande näringen på ett effektivt sätt.

Damm. Runt dammen växer gräs och andra gröna växter.Förstora bilden

Dammen hos Lars Paulsson i Långås ett år senare. Foto: Foto: Lina Floer.

Vilken har varit den största utmaningen?

– Att det saknas långsiktighet i vattenförvaltningsarbetet. Det tar tid från idé till färdig åtgärd, så därför är det extra viktigt med långsiktighet.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

– Skapa nätverk, ut och träffa lantbrukare och andra som är intresserade av vattnet i alla dess former. Viktigt med delaktighet från början om man ska dra igång ett projekt.

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

– Lina Floer fortsätter arbeta med åtgärdssamordning i Falkenbergs kommun genom finansiering med LOVA-medel 2022. Hushållningssällskapet i Halland söker LOVA- medel tillsammans med Halmstads och Varbergs kommuner för att Lea Schneider från LEVA- Kattegatt och Harald Lagerstedt LEVA – mellersta Halland ska fortsätta med åtgärdssamordning i de kommunerna. Men beslut om finansiering är ännu inte tagna.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion