Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 1 november 2021

Inspirationsdagar i Västerviks kommun

Äntligen kunde åtgärdssamordnarna inom LEVA träffas igen för inspirationsdagar. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av stödfunktionen. Denna gång var Västerviks kommun värd och visade upp sitt mångåriga vattenarbete.

Åtgärdssamordnarna besöker en markägare i Gamleby som genomfört många åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. Foto: Anna Ek

Sista veckan i oktober styrde åtgärdssamordnarna stegen mot Gamleby i Västerviks kommun för att träffas tillsammans på plats för första gången på två år. Västerviks kommun var värd och berättade om sitt mångåriga åtgärdsarbete för god status i sina vatten. På fältturen besökte vi bland annat en inspirerande markägare som med hjälp av kommunen genomfört många fysiska åtgärder för att minska näringsläckaget som strukturkalkning, våtmarker och tvåstegsdiken. Träffen avslutades med grupparbeten om lokalt åtgärdsarbete, samtal om framtiden och fortsättningen av LEVA.

Ett stort tack till alla åtgärdssamordnare som deltagit i LEVA 2019-2021 finansierade av Havs- och vattenmyndigheten! De har gjort ett fantastiskt jobb och deras erfarenheter har varit en förutsättning för att HaV har kunnat genomföra sina regeringsuppdrag. Hela projektgruppen ser fram emot fortsatt samverkan med åtgärdssamordnarna framöver.

Tvåstegsdike utanför Gamleby. Markus Hoffman från LRF står på terrassen som just nu är översvämmad och pekar på djupfåran där vattnet rinner vid lägre flöden. Foto: Anna Ek

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion