Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 1 november 2021

Inspirationsdagar i Västerviks kommun

Äntligen kunde åtgärdssamordnarna inom LEVA träffas igen för inspirationsdagar. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av stödfunktionen. Denna gång var Västerviks kommun värd och visade upp sitt mångåriga vattenarbete.

Åtgärdssamordnarna besöker en markägare i Gamleby som genomfört många åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. Foto: Anna Ek

Sista veckan i oktober styrde åtgärdssamordnarna stegen mot Gamleby i Västerviks kommun för att träffas tillsammans på plats för första gången på två år. Västerviks kommun var värd och berättade om sitt mångåriga åtgärdsarbete för god status i sina vatten. På fältturen besökte vi bland annat en inspirerande markägare som med hjälp av kommunen genomfört många fysiska åtgärder för att minska näringsläckaget som strukturkalkning, våtmarker och tvåstegsdiken. Träffen avslutades med grupparbeten om lokalt åtgärdsarbete, samtal om framtiden och fortsättningen av LEVA.

Ett stort tack till alla åtgärdssamordnare som deltagit i LEVA 2019-2021 finansierade av Havs- och vattenmyndigheten! De har gjort ett fantastiskt jobb och deras erfarenheter har varit en förutsättning för att HaV har kunnat genomföra sina regeringsuppdrag. Hela projektgruppen ser fram emot fortsatt samverkan med åtgärdssamordnarna framöver.

Läs mer om Västerviks kommuns vattenarbete:

God Status i våra vattenmiljöer - Västerviks kommun (vastervik.se)

Tvåstegsdike utanför Gamleby. Markus Hoffman från LRF står på terrassen som just nu är översvämmad och pekar på djupfåran där vattnet rinner vid lägre flöden. Foto: Anna Ek

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-04-04

    Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-03-23

    Under 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare. De har haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare. Sammanlagt har de sökt över 250 miljoner kronor i bidrag till åtgärder.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-02-18

    LEVA ordnar digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april. Utbildningen kommer följas upp av en workshop där datum ännu inte är bestämt.

Publicerad: 2021-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion