Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 1 november 2021

Inspirationsdagar i Västerviks kommun

Äntligen kunde åtgärdssamordnarna inom LEVA träffas igen för inspirationsdagar. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av stödfunktionen. Denna gång var Västerviks kommun värd och visade upp sitt mångåriga vattenarbete.

Åtgärdssamordnarna besöker en markägare i Gamleby som genomfört många åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. Foto: Anna Ek

Sista veckan i oktober styrde åtgärdssamordnarna stegen mot Gamleby i Västerviks kommun för att träffas tillsammans på plats för första gången på två år. Västerviks kommun var värd och berättade om sitt mångåriga åtgärdsarbete för god status i sina vatten. På fältturen besökte vi bland annat en inspirerande markägare som med hjälp av kommunen genomfört många fysiska åtgärder för att minska näringsläckaget som strukturkalkning, våtmarker och tvåstegsdiken. Träffen avslutades med grupparbeten om lokalt åtgärdsarbete, samtal om framtiden och fortsättningen av LEVA.

Ett stort tack till alla åtgärdssamordnare som deltagit i LEVA 2019-2021 finansierade av Havs- och vattenmyndigheten! De har gjort ett fantastiskt jobb och deras erfarenheter har varit en förutsättning för att HaV har kunnat genomföra sina regeringsuppdrag. Hela projektgruppen ser fram emot fortsatt samverkan med åtgärdssamordnarna framöver.

Tvåstegsdike utanför Gamleby. Markus Hoffman från LRF står på terrassen som just nu är översvämmad och pekar på djupfåran där vattnet rinner vid lägre flöden. Foto: Anna Ek

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

    Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2021-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion