Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 september 2021

Inspiration från Höje å

Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.

Vattendrag

En av de första dammarna som anlades vid Höje å. Foto: Karl Asp

Under denna tid har man arbetat för att förbättra vattenkvaliteten, gynna biologisk mångfald och öka möjligheterna för människor att röra sig i jordbrukslandskapet. Nu ser man resultat tack vare ett långsiktigt och uthålligt arbete.

Filmen är producerad av Johan Hammar, årets naturfotograf 2018, med anledning av jubileumsfirandet.

Omslagsbild för YouTube-video

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion