Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 september 2021

Inspiration från Höje å

Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.

Vattendrag

En av de första dammarna som anlades vid Höje å. Foto: Karl Asp

Under denna tid har man arbetat för att förbättra vattenkvaliteten, gynna biologisk mångfald och öka möjligheterna för människor att röra sig i jordbrukslandskapet. Nu ser man resultat tack vare ett långsiktigt och uthålligt arbete.

Filmen är producerad av Johan Hammar, årets naturfotograf 2018, med anledning av jubileumsfirandet.

Omslagsbild för YouTube-video

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-02-06

    Havs- och vattenmyndigheten fördelar 235 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2023.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-01-23

    Under 2023 erbjuds åtgärdssamordnarna mer individuell handledning om lokal samverkan. Det kan vara allt ifrån kniviga situationer, hur man bygger en samverkansprocess i praktiken i sitt område eller hur man lägger upp ett möte.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-01-17

    Arbetar du med åtgärdsarbete på landsbygden? Då kan det vara intressant att prenumerera på landsbygdsnätverkets nyhetsbrev.

Publicerad: 2021-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion