Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 september 2021

Inspiration från Höje å

Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.

Vattendrag

En av de första dammarna som anlades vid Höje å. Foto: Karl Asp

Under denna tid har man arbetat för att förbättra vattenkvaliteten, gynna biologisk mångfald och öka möjligheterna för människor att röra sig i jordbrukslandskapet. Nu ser man resultat tack vare ett långsiktigt och uthålligt arbete.

Filmen är producerad av Johan Hammar, årets naturfotograf 2018, med anledning av jubileumsfirandet.

Omslagsbild för YouTube-video

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-04-04

    Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-03-23

    Under 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare. De har haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare. Sammanlagt har de sökt över 250 miljoner kronor i bidrag till åtgärder.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2022-02-18

    LEVA ordnar digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april. Utbildningen kommer följas upp av en workshop där datum ännu inte är bestämt.

Publicerad: 2021-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion