Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 september 2021

Inspiration från Höje å

Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.

Vattendrag

En av de första dammarna som anlades vid Höje å. Foto: Karl Asp

Under denna tid har man arbetat för att förbättra vattenkvaliteten, gynna biologisk mångfald och öka möjligheterna för människor att röra sig i jordbrukslandskapet. Nu ser man resultat tack vare ett långsiktigt och uthålligt arbete.

Filmen är producerad av Johan Hammar, årets naturfotograf 2018, med anledning av jubileumsfirandet.

Omslagsbild för YouTube-video

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

    Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

    Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2021-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion