Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 23 september 2021

Inspiration från Höje å

Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.

Vattendrag

En av de första dammarna som anlades vid Höje å. Foto: Karl Asp

Under denna tid har man arbetat för att förbättra vattenkvaliteten, gynna biologisk mångfald och öka möjligheterna för människor att röra sig i jordbrukslandskapet. Nu ser man resultat tack vare ett långsiktigt och uthålligt arbete.

Filmen är producerad av Johan Hammar, årets naturfotograf 2018, med anledning av jubileumsfirandet.

Omslagsbild för YouTube-video

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2021-09-16

    Jan Vågesjös åtgärdsarbete skiljer sig från hans samordnarkollegers eftersom det i hans område är ständig brist på vatten. Han vill därför visa att bevattningsdammar också är en god åtgärd mot övergödning.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2021-06-14

    Norrtälje Naturcentrum påbörjade planerna till ett våtmarksprojekt i Malmby redan 2014. Det projektet stötte på en rad olika problem, från finansiering till arkeologiska undersökningar och det hela drog ut på tiden.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2021-05-25

    Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån.

Publicerad: 2021-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion