Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 16 september 2021

Bevattningsdammar är också en åtgärd

Jan Vågesjös åtgärdsarbete skiljer sig från hans samordnarkollegers eftersom det i hans område är ständig brist på vatten. Han vill därför visa att bevattningsdammar också är en god åtgärd mot övergödning.

Jan Vågesjö, åtgärdssamordnare i Kalmarsund.

Jan Vågesjö arbetar i sitt LEVA-projekt ”Från strategi till åtgärd för minskad övergödning” i Kalmarsund och Öland. Han är anställd på LRF, regionförbund sydost och det ser han som en bra ingång i arbetet.

- Alla LEVA-samordnare har så klart ett lantbruksperspektiv, men här verkade det vara extra viktigt säger han.

Vattenbrist

Jans åtgärdsområde omfattar tre kommuner – Kalmar, Borgholm (Öland) och Mönsterås.

- Problemet här är att vi alltid har brist på vatten och måste hela tiden hushålla och spara. Här regnar oftast väldigt lite i juni och juli och om det regnar så kommer det oftast väldigt lokalt. I år fick några platser nästan halva årsnederbörden på ett par dygn, berättar Jan. Där blev de glada, för vatten är inget man är rädd för. Det är istället risken att inget regn kommer som är det stora hotet.

Utan vatten inga skördar, men problemet är mer komplext än så. 2018 fick Sverige upp ögonen för torka och nu på senare år refererar många till den sommaren runt om i landet och jämför, säger att det är som 2018.

- Men så har vi det alltid, torkan är ständigt närvarande. Sommaren 2019 var faktiskt sämre för oss, för strukturen i marken hade förändrats och jorden tog inte upp vatten. Lantbrukarna måste gödsla när de odlar, men utan vatten kan växtligheten inte ta upp näringen. Den rinner istället ut i Östersjön till hösten när regnet kommer igen, säger Jan.

Därför bevattningsdammar

På Öland vill alla pumpa vatten ur vattendragen, men det räcker vattnet inte till. Därför vill Jan vill visa att bevattningsdammar är en form av åtgärd med inom ramen för LEVA.

- Vi måste ta till vara vattnet som kommer och på Öland regnar det som mest i januari- februari. Alvaret är som en hård yta och vattnet bara forsar ut. Därför vill vi anlägga kombidammar som ger flera fördelar – bevattningsdammar, flödesutjämnare och samtidigt främjer den biologiska mångfalden, säger Jan.

Här gäller andra förutsättningar jämfört med andra delar av Sverige och vissa regler funkar inte alls här.

- Vi måste tänka på ett annat sätt för att spara vatten och prospekterar nu en kombidamm på 18 hektar, 350 000 kubik vatten, berättar Jan.

100 000 kubik stor damm.

100 000 kubik stor damm på mellersta Öland som är både våtmark och för bevattning. Foto: Jan Vågesjö.

­

Jagar idéer och bygger förtroende

Det tar tid att arbeta upp förtroende hos lantbrukarna, det är viktigt att hålla kontakten med alla.

- Jag hör av mig till lantbrukarna fast det inte hänt något i ärendet, men jag visar att jag håller koll. Det är också viktigt att höra av sig till entreprenörer innan jag skickar offert. Goda relationer åt alla håll är grundläggande i åtgärdsarbetet. 80 procent av mitt arbete gör jag i telefon eller i fält.

Jan har bra kontakt med kommunerna och jagar idéer bland lantbrukarna.

- Nu kom till exempel ett nytt LOVA-bidrag man kan söka och det ska vara inne redan 30 september. Om jag inte hade koll på olika förslag så hade startsträckan varit för lång och vi skulle inte hinna söka. Men med koll får man lite försprång och jag kan snabbt hjälpa till med ansökningar och formalia. Sedan lämnar jag över ärendet till kommunen som tar vid. Jag är som ett smörjmedel mellan de olika aktörerna, säger Jan.

Fler nyheter om lokalt åtgärdsarbete

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion