Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 14 juni 2021

Draghjälp av skyfall och översvämning

Norrtälje Naturcentrum påbörjade planerna till ett våtmarksprojekt i Malmby redan 2014. Det projektet stötte på en rad olika problem, från finansiering till arkeologiska undersökningar och det hela drog ut på tiden.

Rasmus Thunell

Åtgärdssamordnare Rasmus Thunell. Foto: Jonathan Alm.

- Man insåg att någon behövde hålla ihop helheten när det gäller att få till vattenvårdsåtgärder och vi fick LEVA-bidrag för en åtgärdssamordnare, berättar Rasmus Thunell,som är åtgärdssamordnare på Norrtälje Naturvårdsstiftelse.

Rasmus klev på LEVA-resan i mars 2020 när han började som åtgärdssamordnare för Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner. Han delar tjänsten med kollegan Jonathan Alm. Deras arbetsfält är stort, en yta på cirka 1500 kvadratkilometer och behoven är olika i olika delar av området.

- På vissa håll finns till exempel redan en upparbetad samverkan, på andra håll saknas detta och där arbetar vi för att få igång en dialog, säger Rasmus.

Fokus ger resultat

I början jobbade stort Rasmus och Jonathan spritt över hela sitt stora område. Men att försöka hinna med att vara överallt var inget framgångsrecept.

- Vi insåg att det är mycket bättre att fokusera på några avrinningsområden i taget. När vi är mer närvarande är det enklare att få till bra diskussioner med markägare, markavvattningsföretag, säger Rasmus.

Ett mål Rasmus och Jonathan har med sitt arbete är att inspirera och fånga de viljor som finns, de markägare som vill göra något. De vill också öka intresset för grundproblemet med övergödning. Ännu har de inte hunnit göra så mycket konkret, men märker att det finns ett intresse.

- Det finns några hyggligt öppna dörrar för oss att kliv in genom.

Goda effekter för den biologiska mångfalden

De arbetar med ett projekt för en 30 hektar skogsvåtmark i Norrtälje, en tidigare utdikad torvmark.

- Vi har fått bra respons när man gör åtgärder så här längre upp i landskapet. Det har flera goda effekter för den biologiska mångfalden, men framför allt har våtmarkerna här bra vattenhushållande effekter. Och det är något som verkligen aktualiserades med skyfallen och översvämningarna vi hade här i slutet av maj, säger Rasmus. Det kan faktiskt hjälpa oss i vårt arbete. Det kan öka förståelsen bland människor varför detta är viktiga åtgärder att göra.

En annan positiv följd av skyfallen är att en våtmark som anlades i november 2020 fylldes upp på bara två veckor.

- Jag trodde det skulle dröja minst till i höst/vinter, säger Rasmus.

Våtmark

Utloppet av fiskvandringsvägen vid den nyanlagda våtmarken vid Hållvik i Norrtälje.

Utöver våtmarker ska Rasmus och Jonathan börja arbeta med hästgårdar i området.

- Vi funderar på ett ordna studiebesök i en annan kommun som kommit längre för att få igång en diskussion med hästgårdarna här hemma, berättar han.

Även vattendragsvandringar med markägare och vattenföretag står på agendan framåt.

Varje liten framgång ger hopp

Rasmus ser ljust på frågan om när och om vi helt kommer att få bukt med övergödning.

- Arbetet är en lång process och ”ingen övergödning” når vi nog inte under mitt arbetsliv. Jag vet att det här jobbet kommer att ta tid och jag tycker att varje liten framgång ger hopp, säger Rasmus.

Hur gick det med våtmarken i Malmby som påbörjades redan 2014 då?

- I sommar ska den äntligen bli av, fem år efter start. Och det mycket tack vare att åtgärdssamordnare finns på plats.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2021-06-14
Sidansvarig: Webbredaktion