Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 22 mars 2021

Hitta på sidan

Samordnar för att underlätta kontakt

Som spindeln i nätet i ett brett samarbete mellan flera olika aktörer underlättar LEVA-åtgärdssamordnaren Maria Gustavsson för lantbrukare och markägare i Östergötland.
- Jag ser till att det är enkelt att komma i kontakt med oss.

Åtgärdssamordnare Maria Gustavsson provtar vattenkemi i Hallebysjön. Foto: Sara Lönnerud

Åtgärdssamordnare Maria Gustavsson provtar vattenkemi i Hallebysjön. Foto: Sara Lönnerud

Maria Gustavsson är LEVA-åtgärdssamordnare för projektet Åtgärder för minskad övergödning i Östergötland.

- Vi jobbar på lite olika platser i länet – Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde och slättbygden söder om Roxen, så vi valde att säga Östergötland i projektet, det blev enklare så, förklarar Maria.

Bred kompetens, brett samarbete men inga pengar

Arbetet med LEVA har rullat på bra som en del i alla insatser som görs mot övergödning i området.

- Som åtgärdssamordnare i LEVA gör jag just det – samordnar alla olika delar för att underlätta för markägare och lantbrukare i vårt område.

I Östergötland finns en övergödningsgrupp där LEVA, LOVA, LONA, landsbygdsprogrammet och Greppa näringen är representerade. Att arbeta tillsammans över organisationerna har visat sig vara ett vinnande koncept.

- Genom att samarbeta får bra överblick och kan använda resurserna på bästa sätt. Även på Länsstyrelsen är vi väl riggade för att ta ett helhetsgrepp om övergödningsproblematiken. Här finns en bred kompetens med både ekologer, agronom, våtmarksspecialist, vattenverksamhet-juridiken, miljöövervakning och provtagning. Dessutom har vi tillgång till Greppas konsulter inom till exempel dränering. Med den uppställningen är det enkelt och kul att jobba, säger Maria.

Det finns personella resurser och det finns absolut jobb att göra.

- Just nu är vårt problem främst att det inte finns så mycket pengar att söka, förklarar Maria, som önskar medel till fler våtmarker och fosfordammar.

Dikesmätning på Vikbolandet

Kollegerna Sandra Askling och Ellen Hultman från Länsstyrelsen Östergötland mäter in ett dike på Vikbolandet, Norrköping. Foto: Maria Gustavsson.

Genomförda åtgärder

Inom ramen för LEVA har projektet sedan augusti 2020 påbörjat anläggningen av sju våtmarker, totalt har det blivit elva stycken.

- Vi har också gjort en hel del strukturkalkning, det behövs i lerjorden här i Östergötland. Dessutom har vi projekterat tvåstegsdiken och fosfordammar som vi gett LOVA-medel till. Inom ramen för landsbygdsprogrammet, som är igång igen, har vi förberett två större våtmarksprojekt på 13 och 17 hektar, säger Maria.

Mål på vägen

Maria och alla andra inblandade strävar i sitt arbete mot målet ”Ett rent Östersjön”, men har satt upp några delmål på vägen.

- Vi har bland annat ett kommunikationsmål om ”En väg in” till vår tvärsektoriella grupp. Det har gått bra, lantbrukarna och markägarna vet att det är enkelt att vända sig till oss, att vi guidar dem rätt. Ett annat mål är ”En sjö i taget”, ett projekt där vi arbetar mycket med jordbruken runt sjöarna. Och i allt vårt arbete strävar vi efter att få nöjda och aktiva lantbrukare och markägare, förklarar Maria.

Vända oro till intresse

Lantbrukarna i området förstår sin del i frågan och var till en början lite oroliga att de ska få skulden för all problematik med övergödning.

- När de märker att vi inte vill skuldbelägga utan hjälpa blir de positiva och intresserade av att delta och bidra, säger Maria.

Det lokala engagemanget fungerar bra och det tror Maria beror på det breda samarbetet med många olika parter.

- När vi alla är ute tillsammans och träffar lantbrukare och markägare kan de få svar på alla sina frågor på en gång. Vi hjälper till med de lite läskiga byråkratiska frågorna – det är en lättnad för många. Och med ”En väg in” är det är enkelt att komma i kontakt med oss, avslutar Maria.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

    Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2021-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion