Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 6 november 2020

Hitta på sidan

En hälsning från LEVA Orust

Här kommer en hälsning från åtgärdssamordnaren Andreas Höglind om vad som är på gång i LEVA Orust.

LEVA Orust har under sensommaren och hösten utfört ett antal olika typer av åtgärder. Varje åtgärd har en tydlig miljönytta och tjänar också som exempel för andra markägare och organisationer som verkar på ön. Nu när det finns något konkret att åka och titta på så är förhoppningen att allt fler ska höra av sig till LEVA Orust med egna åtgärdsförslag.

Projektet har haft utbildning av gräventreprenörer, haft flera möten med markägare och genomfört provtagningar för att få mer kunskap om vattnen.

Några av de fysiska åtgärderna LEVA Orust hjälpt till med under året:

  • Strukturkalkning
  • Fosfordamm
  • Återmeandring
  • Reduktionsfiske
  • Satellitbrunnar
Besök hos markägaren som genomfört strukturkalkning. Foto: Orust kommun.

Besök hos markägaren som genomfört strukturkalkning. Foto: Orust kommun.

Fosfordamm vid Rålandsberg (före till vänster och färdig damm till höger). Foto: Orust kommun

Fosfordamm vid Rålandsberg (före till vänster och färdig damm till höger). Foto: Orust kommun

- Nu när jag kan visa upp utförda åtgärder av olika slag, så tror jag att det blir lättare att förstå vilka platser man ska leta efter, säger Andreas Höglind. Jag uppmanar alla nyfikna att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion, allra helst på plats ute i landskapet. Jag vill också tacka markägarna och LRF för ett gott samarbete. Utan deras stöd hade vi inte kunnat genomföra åtgärderna.

Fler åtgärder är på gång under 2021, bland annat våtmarker.

Följ arbetet på projektets webb.

Publicerad: 2020-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion