Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 3 november 2020

Hitta på sidan

En hälsning från LEVA-Kalmarsund och Öland

Åtgärdssamordnaren Jan Wågesjö berättar om åtgärderna som är på gång i LEVA-Kalmarsund och Öland.

Många åtgärder på gång efter att lite nya pengar från Havs- och vattenmyndigheten för fosfordammar annonserades ut via länsstyrelsen i Kalmar län. Vi kan förhoppningsvis anlägga två fosfordammar och en våtmark med bevattningsfunktion redan i höst!

Provgrop inför bevattningsdamm, Öland foto: Jan Wågesjö

Provgrop inför bevattningsdamm, Öland foto: Jan Wågesjö.

Två miljöanpassade dikesrensningar är redan igång i två dikesföretag. Stohagsdiket i Mönsterås och Torsbäcken i Kalmar. Vi jobbar med medlemmarna i dikesföretaget enskilt och i grupp för att kunna samordna olika åtgärder och skapa goda förutsättningar för minskad miljöpåverkan under lång tid framöver samtidigt som produktionen har möjlighet att utvecklas. I de aktuella avrinningsområdena planeras att göra översyn av dräneringen och flera bevattningsdammar. Dessutom utreds om det tidvis går att dämma i vissa diken för att behålla vattnet i landskapet och samtidigt skapa kontrollerad översvämning för fisklek.

Varsam röjning inför dikesrensning i Torsbäcken, Kalmar foto: Jan Wågesjö.

Varsam röjning inför dikesrensning i Torsbäcken, Kalmar foto: Jan Wågesjö.

Vi för en ständig dialog med markägare och myndigheter. För att utbyta erfarenheter och skapa förståelse för våra olika roller bjöd LEVA och LRF in till studieresa. Totalt nio personer åkte den 6 oktober till Gotland för att se hur deras handlingsplan kring jordbrukets vatten fungerade. Känslan var att de kommit längre än oss i Kalmar län och har något lättare att anpassa åtgärderna och tar redan idag höjd för klimatförändringarna i snabb takt. Långa och många givande diskussioner på färjan hem om hur arbetet kan underlättas i framtiden inger hopp för alla inblandade i vårt län.

Studiebesöket Gotland och bevattningsdammen NÄRSTREAM. foto: Jan Wågesjö

Studiebesöket Gotland och bevattningsdammen NÄRSTREAM. foto: Jan Wågesjö

Publicerad: 2020-11-03
Sidansvarig: Webbredaktion