Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 30 september 2020

En hälsning från LEVA mellersta Halland

Åtgärdssamordnarna Lina och Harald berättar om åtgärderna som är på gång i deras LEVA-område.

I LEVA mellersta Halland händer det mycket kring det lokala arbetet för minskat växtnäringsläckage till våra vatten. Utökade provtagningar, kartläggningar och inventeringar börjar bli färdiga. Extra roligt är att vi börjat med de första grävda åtgärderna.

Kulvert borttagen och snart ny våtmark färdigställd i Vinåns avrinningsområde.

Kulvert borttagen och snart ny våtmark färdigställd i Vinåns avrinningsområde. Foto: Lina Floer

För ett år sedan skickade vi in ansökan om miljöinvesteringsstöd är nu projektets första våtmark grävd. Inom LEVA-projektet har vi sökt och fått extra pengar för att anlägga fosfordammar och i dagarna blir den första fosfordammen klar. Vi upplever också att lantbrukarna så smått börjar prata sinsemellan om vårt arbete och att de inspirerar varandra till att göra åtgärder. Det här är bara början. I och med att vi nu fått pengar för förlängning av projektet ser vi stor potential för många fler åtgärder, hälsar Harald Lagerstedt och Lina Floer.

Anläggande av fosfordamm som ska rena gårdsvatten är i full gång, Törlans avrinningsområde. Foto: Harald Lagerstedt

Anläggande av fosfordamm som ska rena gårdsvatten är i full gång, Törlans avrinningsområde. Foto: Harald Lagerstedt

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion