Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 18 september 2020

Digitalt utbyte med oplandskonsulenterna i Danmark

Vårens planerade studieresa för våra LEVA-åtgärdssamordnare till kollegorna i Danmark fick på grund av rådande situation bli digital nu i höst. Det var uppskattat av de svenska åtgärdssamordnarna att lära sig mer om uppdraget i Danmark.

Foto: Anna Ek/Maria Fermvik

De så kallade oplandskonsulenterna hjälper markägare att framför allt skapa fler små våtmarker för att minska kväveläckaget. Uppdragen i våra två länder har stora skillnader men också många likheter, och utbytet mellan länderna kommer fortsätta.

Mer om de danska oplandskonsulenterna kan du läsa här:
https://oplandskonsulenterne.dk/

Publicerad: 2020-09-18
Sidansvarig: Webbredaktion